skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИЗВЈЕШТАЈ О СЕЛЕКЦИЈИ КАНДИДАТА ПАРЛАМЕНТАРНИ АСИСТЕНТ

Објављено: 20.03.2023.

ИЗВЈЕШТАЈ О СЕЛЕКЦИЈИ КАНДИДАТА КАФЕ-КУХАР

Објављено: 20.03.2023.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС - АСИСТЕНТ И КАФЕ КУХАР

Објављено: 13.02.2023.

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 

ИЗВЈЕШТАЈ О СЕЛЕКЦИЈИ КАНДИДАТА ПРАВОСУДНА КОМИСИЈА - ПРОМЈЕНА ТЕРМИНА ИНТЕРВЈУА

ИЗВЈЕШТАЈ О СЕЛЕКЦИЈИ КАНДИДАТА ПРАВОСУДНА КОМИСИЈА - ПРОМЈЕНА ТЕРМИНА ИНТЕРВЈУА