OBAVIJEST PRETPLATNICIMA SLUŽBENOG GLASNIKA BRČKO DISTRIKTA BIH

Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH, Odlukom broj: 02-02-1375/11 od 30. 12. 2011. godine utvrdila je cijenu pretplate na izdanja Službenog glasnika Brčko distrikta BiH - tiskano i internet izdanje, elektronički oblik.

Cijena godišnje pretplate na tiskano izdanje Službenog glasnika Brčko distrikta BiH iznosi 351,00 KM.
Cijena godišnje pretplate na internet izdanje Službenog glasnika Brčko distrikta BiH, u elektroničkom obliku, iznosi 290,00 KM. 
Cijena godišnje pretplate na internet izdanje, u elektroničkom obliku, za pretplatnike tiskanog izdanja Službenog glasnika Brčko distrikta BiH, iznosi 150,00 KM.
U cijenu je uračunan PDV i troškovi dostave tiskanog izdanja i pretplatničke licencije naručitelju putem pošte, na adresu navedenu u narudžbenici.

Pretplatnici zainteresirani za Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, potpisane i ovjerene narudžbenice mogu dostaviti faksom, poštom ili osobno u prostorije Stručne službe, na adresu:

Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH
Mladena Maglova 2, 76 100 Brčko distrikt BiH
 
Telefon: 049 230 610, lok. 223, Draženka Simikić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

U narudžbenici naznačiti vrstu izdanja, godinu za koju se vrši narudžba, ukupan broj primjeraka odnosno licencija Službenog glasnika Brčko distrikta BiH, adresu i telefonski broj za kontaktiranje, a u slučaju promjene adrese i sl., nužno je da na vrijeme obavijestite Stručnu službu.

Licencija za elektroničko izdanje vrijedi godinu dana od nadnevka izdavanja.

Uplate izvršiti na:

Žiroračun: JRDB 552 00018267624 57

Vrsta prihoda: 722669

Proračunska organizacija: 1002001

Šifra općine: 099

Podijelite na društvenim mrežama