skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  IZVJEŠĆE O SELEKCIJI KANDIDATA PARLAMENTARNI ASISTENT

  Objavljeno: 20.03.2023.

  IZVJEŠĆE O SELEKCIJI KANDIDATA KAFE-KUHAR

  Objavljeno: 20.03.2023.

  JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS - ASISTENT I KAFE KUHAR

  Objavljeno: 13.02.2023.

  J A V N I   N A T J E Č A J

  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

  IZVJEŠĆE O SELEKCIJI KANDIDATA PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA - PROMJENA TERMINA INTERVJUA

  IZVJEŠĆE O SELEKCIJI KANDIDATA PRAVOSUDNOG POVJERENSTVA  - PROMJENA TERMINA INTERVJUA

  zgradaskupstine