BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ODLUKA O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

  ODLUKA O IZBORU KANDIDATA NA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

  PREUZMITE OVDJE

  Izvješće o selekciji kandidata - Viši stručni suradnik za pravne, kadrovske i opće poslove - Komisija za odlučivanje o sukobu interesa

  Izmijenjeno 28.12.2023.

  Objavljeno 27.12.2023.

  OBAVIJEST za podnošenje zahtjeva za financiranje / sufinanciranje kapitalnih projekata od značaja za općine

  OBAVIJEST

  za podnošenje zahtjeva za financiranje / sufinanciranje

  kapitalnih projekata od značaja za općine