BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  O Skupštini


  zgrada
  Skupština Brčko distrikta BiH je zakonodavno tijelo Distrikta, u čijoj je mjerodavnosti i određivanje opće politike Distrikta, sukladno članku 22 Statuta Brčko distrikta BiH. Skupština se sastoji od 31 zastupnika, od kojih dva zastupnika predstavljaju nacionalne manjine u Distriktu. Zastupnici se biraju na općim, slobodnim, otvorenim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno zakonima BiH i Distrikta.

  Mandat Skupštine je četiri godine. Zastupnici imaju imunitet i ne mogu biti kazneno ni građanskopravno odgovorni za počinjena djela, izražena mišljenja i glasove dane tijekom obavljanja svojih dužnosti.

  Mjerodavnosti Skupštine Distrikta su:

  - usvajanje Statuta Distrikta, Poslovnika o radu Skupštine, proračuna i zakona Distrikta i njihovih izmjena i dopuna;

  - usvajanje odluka i rezolucija, sukladno Statutu i Poslovniku o radu Skupštine;

  - odlučivanje o javnim zajmovima i zaduživanjima Distrikta;

  - izbor i razrješenje predsjednika i dopredsjednika Skupštine i gradonačelnika Distrikta i davanje suglasnosti na imenovanja dužnosnika;

  - nadgledanje rada Vlade i cjelokupne uprave Distrikta, naročito u pogledu upravljanja prihodima i rashodima;

  - službena procjena rada gradonačelnika, ravnatelja Direkcije za financije Distrikta, ravnatelja Trezora, ravnatelja Porezne uprave, voditelja Policije, ravnatelja Ureda za upravljanje javnom imovinom, glavnog revizora Ureda za reviziju i dužnosnika koji se imenuju uz suglasnost Skupštine, najmanje jednom godišnje na redovito zakazanoj sjednici;

  - razmatranje godišnjih financijskih izvješća koja sastavljaju institucije Distrikta za financijsku kontrolu, uključujući i Ured za reviziju.

  - pokretanje spora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine sukladno članku VI.4 Ustava Bosne i Hercegovine.

  Skupština Distrikta je u stalnom zasjedanju a sjednice se, prema Poslovniku o radu, sazivaju svake druge srijede i četvrtka u mjesecu.

  Skupština ima predsjednika i dopredsjednika. Radi koordinacije u radu Skupštine a naročito tijekom priprema dnevnog reda, dva ili više zastupnika mogu oformiti zastupnički klub. U Skupštini se formiraju i skupštinska povjerenstva, radi kvalitetnije pripreme nacrta zakona i obavljanja drugih dužnosti sukladno Statutu i Poslovniku. Administrativnu podršku radu Skupštine pruža Stručna služba Skupštine.

  Statutom Distrikta propisano je da svaki zastupnik, i gradonačelnik u ime Vlade, imaju pravo predlagati zakone. Za pripremu i dostavljanje Skupštini zakona koji se odnose na organizaciju i rad sudstva Distrikta, Ureda za pravnu pomoć, Tužiteljstva Distrikta i Pravobraniteljstva, kao i na reguliranje rada odvjetnika i bilježnika nadležno je Pravosudno povjerenstvo.

  Prva Skupština Brčko distrikta BiH, koja je imala karakter „prijelazne“, imenovana je nalogom međunarodnog supervizora za Brčko, dok je prva demokratski izabrana Skupština, konstituirana 24. studenog 2004. godine. Drugi saziv Skupštine konstituiran je 19. studenoga 2008. godine.

  Adresa Skupštine je Mladena Maglova, 2, 76100 Brčko distrikt BiH.