BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  4. REDOVITU SJEDNICU POVJERENSTVO ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB, SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

  Na osnovi članka 42 i članka 43 stavka 1  Poslovnika o radu  Skupštine  Brčko Distrikta  BiH («Sl. glasnik  Brčko distrikta BiH« broj 54/18 prečišćeni tekst i brojevi  17/20 i 24/20),  članka 4 stavka 2 i članka 8 stavka 3  Poslovnika o radu Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH brojevi 9/09 i 19/19)

                                                                                             S  A  Z  I  V  A  M

  4.  REDOVITU  SJEDNICU  POVJERENSTVO  ZA  RAD,  ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB,  SKUPŠTINE  BRČKO  DISTRIKTA  BiH

  Sjednica će se održati u četvrtak 27. 5. 2021. godine, s početkom u 13.30 sati u  prostorijama Skupštine  (mala dvorana).

  Za sjednicu predlažem sljedeći  

                                                                                         D N E V N I     R E D

  1. Zapisnik sa 1., 2. i 3. sjednice Povjerenstva za rad, zdravstvo i socijalnu skrb,
  2. Informacija o stupnju realizacije informatizacije u sustava javnog zdravstva  Brčko distrikta BiH od 4. 5. 2021. godine,
  3. Informacija  po Zaključku Povjerenstva za rad, zdravstvu i socijalnu skrb broj:01.10-05-1982/21 od 28. 4. 2021. godine (Informacija po pitanju refundacije troškova lijekova COVID-19 pacijenata na teret Fonda zdravstvenog osiguranja),
  4. Predstavka  Edine Rahman dr stomatologije  u svezi polaganja stručnog ispita,
  5. Zahtjev za otvaranje zdravstvene ambulante u MZ Ražljevo,
  6. Zaključak Skupštine  Brčko distrikta BiH broj: 01-02-590/21 od 28. siječnja 2021. godine.

  Molimo Vas da sjednici neizostavno budete nazočni, a u slučaju spriječenosti potrebno je da pravovremeno izvijestite stručnog suradnika za skupštinska povjerenstva, na telefonski broj 215-516, lokal 212.                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PREDSJEDATELJ POVJERENSTVA  

                                                                                                                                                                                   BORISLAV ĐULABIĆ, v. r.

   

  Please publish modules in offcanvas position.