BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  5. REDOVITU SJEDNICU POVJERENSTVA ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB, SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

  Na osnovi članka 42 i članka 43 stavka 1  Poslovnika o radu  Skupštine  Brčko Distrikta  BiH («Sl. glasnik  Brčko distrikta BiH« broj 54/18 prečišćeni tekst i brojevi  17/20 i 24/20),  članka 4 stavka 2 i članka 8 stavka 3  Poslovnika o radu  Povjerenstva za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH brojevi 9/09 i 19/19)

                                                                                                  S  A  Z  I  V  A  M

  5.  REDOVITU  SJEDNICU  POVJERENSTVA  ZA  RAD,  ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB,  SKUPŠTINE  BRČKO  DISTRIKTA  BiH

  Sjednica će se održati u ponedjeljak 14. 6. 2021. godine, s početkom u 13.30 sati u  prostorijama Skupštine  (mala dvorana).

  Za sjednicu predlažem sljedeći  

                                                                                               D N E V N I     R E D

  1. Zapisnik sa 4. sjednice Povjerenstva  za rad, zdravstvo i socijalnu skrb,
  2. Davanje suglasnosti na Financijski plan JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH za 2021. godinu- izvjestitelj  predsjednik Upravnog odbora
  3. Davanje suglasnosti na Odluku o rasporedu viška prihoda nad rashodima za 2020. godinu JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH – izvjestitelj  predsjednik Upravnog odbora
  4.  Informacije po Zaključku  Povjerenstva za rad, zdravstvu i socijalnu skrb broj: 01.10-05-1982/21 od 28. 4. 2021. godine
  5. Razno

  – Odgovor  JZU  na upit o početku rada dijagnostičkih procedura

   NAPOMENA : Materijali navedeni pod točkama  2  i 3  dostavljeni su  vam   uz Poziv za 10. sjednicu Skupštine, te Vas molimo da isti pripremite za ovu sjednicu Povjerenstva.

  Molimo Vas da sjednici neizostavno  budete nazočni, a u slučaju spriječenosti potrebno je da pravovremeno izvijestite  stručnog suradnika za skupštinska povjerenstva, na telefonski broj 215-516, lokal 212.                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PREDSJEDATELJ POVJERENSTVA  

                                                                                                                                                                                   BORISLAV ĐULABIĆ, v. r.

  Please publish modules in offcanvas position.