Комисија за економски развој и пољопривреду

Састав и опис рада

  1. Синиша Голић, предсједавајући
  2. Ина Памукчић, члан
  3. Дражен Вркачевић, члан
  4. Дамир Булчевић, члан
  5. Илија Марић, члан


а) доставља Скупштини предлоге за утврђивање економске политике Дистрикта;

б) надгледа имплементацију економске политике коју утврђује Скупштина;

ц) разматра питања која се односе на економски развој Дистрикта и доставља предлоге Скупштини;

д) разматра питања која се односе на развој пољопривреде Дистрикта и доставља предлоге Скупштини;

е) обавља и друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.

4. СЈЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПОЉОПРИВРЕДУ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Опширније...

1. СЈЕДНИЦУ КОМИСИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПОЉОПРИВРЕДУ СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Опширније...