BILTEN

  dugmeRegistraCirilica

   

   

   

   

   

   

   

   

  skupstinalogogif

  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

  sglasnik

   

  Састав и опис рада

  1. Урош Војновић, предсједавајући
  2. Халил Љуца, члан
  3. Адмир Мујкановић, члан
  4. Живан Николић, члан
  5. Илија Марић, члан.


  а) разматра опша питања која су у вези са европским интеграцијама,

  б) прати извршавање права и обавеза Дистрикта произашлих из међународних уговора везаних за европске интеграције,

  ц) разматра нацрте закона и друге прописе којима се, у складу са обавезама Босне и Херцеговине и Дистрикта које произилазе из процеса придруживања са Европском унијом, врши усклађивање правног система Дистрикта с правним системом Европске уније;

  д) сарађује са институцијама у Босни и Херцеговини (посебно с Дирекцијом за европске интеграције БиХ), институцијама Европске уније и других земаља у вези с питањима интеграција;

  е) надзире коришћење  средстава Европске уније додијељених институцијама Дистрикта,

  ф) обавља и друге активности одређене Пословником и одлукама Скупштине.

  Please publish modules in offcanvas position.