Kroz Twinning projekt dogovorene okvirne preporuke za unapređenje rada parlamenata u BiH

 

Predstavnici rukovodstva četiri parlamenta u BiH, među njima i Skupština Brčko distrikta BiH, dogovorili su 12. 11. 2015. godine u Bijeljini okvirni tekst preporuka o unapređenju rada parlamenata, u okviru Twinning projekta Evropske unije.

Tekst preporuka, koje bi trebale unaprijediti rad parlamenata u kontekstu približavanja BiH Evropskoj uniji, proizašao je iz dvogodišnjeg rada eksperata EU i stručnih službi sva četiri parlamenta - Parlamenta BiH, Parlamenta FBiH, Narodne Skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta BiH.

Na skupu u Bijeljini dogovoreno je, između ostalog, da kolegiji parlamenata BiH, FBiH, NSRS i Skupština Brčko distrikta BiH usvoje zajedničku izjavu o opredijeljenosti za integracije u EU preduzimanjem mjera za implementaciju preporuka Twinning projekta.

Kako je dogovoreno, na osnovu priloženog okvira za mehanizam saradnje parlamenata u Bosni i Hercegovini u poslovima vezanim za proces integracija u EU, eksperti Twinning projekta će finalizirati koncept mehanizma saradnje i dostaviti ga političkim liderima na usvajanje na narednoj konferenciji koja bi trebala da se održi u januaru 2016. godine.

Konferencija je održana u okviru projekta pod nazivom "Jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu evropskih integracija", koji se provodi od februara prošle godine.

Ispred Skupštine Brčko distrikta BiH skupu u Bijeljini su prisustvovali Adem Ribić, potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH, Srđan Blažić, predsjedavajući Komisije za evropske integracije u Skupštini Brčko distrikta BiH, Jovo Galić, šef Stručne službe Skupštine i Dragan Matijević, član Upravnog odbora Twinning projekta.

Podijelite na društvenim mrežama