BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  Adresar institucija BiH

  A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

  A

  Agencija za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS

  tel: 051 348 348
  fax: 051 348 346
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  Vladike Platona bb
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Agencija za bankarstvo FBiH tel: 033 721 400
  fax: 033 668 811
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Koševo 3
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za državnu službu BiH tel: 033 233 498
  fax: 033 268 312
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za državnu službu FBiH tel: 033 552 041
  fax: 033 552 040
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Dola 15
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za državnu upravu RS tel: 051 346 051
  fax: 051 346 056
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vladike Platona 66
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH tel: 033 561 550
  fax: 033 561 554
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Trg BiH 1/V
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za izdavanje garancija tel: 033 252 340
  fax: 033 252 352
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Fra Anđela Zvizdovića 1
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za javne nabavke BiH tel: 033 251 593
  fax: 033 251 595
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Radićeva 8/V
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH tel: 033 771 870
  fax: 033 771 880
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Mustafe Pintola 1
  Ilidža
  FBiH, BiH
  Agencija za lijekove RS tel: 051 456 040
  fax: 051 450 301
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Veljka Mlađenovića b.b.
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Agencija za nadzor nad tržištem BiH tel: 057 340 718
  fax: 057 343 502
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Karađorđeva 8
  71 123 Istočno Sarajevo
  RS, BiH
  Agencija za osiguranje depozita BiH tel: 051 223 440
  fax: 051 223 452
  Vase Pelagića 11a
  51000 Banja Luka
  RS, BiH
  Agencija za osiguranje depozita BiH tel: 033 663 095
  fax: 033 663 095
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Jadranska bb
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za osiguranje u BiH tel: 033 554 795
  fax: 033 554 796
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Obala Kulina Bana 4/II
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za poštanski promet BiH tel: +387 33 721 640
  fax: +387 33 721 650
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Dzemala Bijedica b.b.
  Poslovni kompleks "Kumrovec", Objekt B, kat 4.
  71000 Sarajevo
  BiH
  Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH tel: +387 (0)36 329 908
  fax: +387 (0)36 329 908
  Kneza Branimira br.12
  88000 Mostar
  BiH
  Agencija za privatizaciju u FBiH tel: 033 212 884
  fax: 033 212 883
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za promociju stranih investicija tel: 033 278 080
  fax: 033 278 081
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Avaz Twist Tower
  Tešanjska 24A
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za promociju stranih investicija tel: 036 558 815
  fax: 036 558 815
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Rade Bitange 30
  88 000 Mostar
  FBiH, BiH
  Agencija za promociju stranih investicija tel: 051 226 180
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Djure Danicica 1 (III)
  78 000 Banja Luka
  BiH
  Agencija za rad i zapošljavanje BiH tel: 033 208 252
  fax: 033 209 475
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Đoke Mazalića 3
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za ravnopravnost spolova BiH tel: 033 209 761
  fax: 033 209 761
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Kulovića 4
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH tel: + 387 51 462 300
  fax: + 387 51 462 302
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 11
  78000 Banja Luka
  BiH
  Agencija za sigurnost hrane BiH tel: 036 397 217
  fax: 036 397 206
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  dr. Ante Starčevića b.b.
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Agencija za statistiku BiH tel: 033 220 626
  fax: 033 220 622
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Zelenih beretki 26
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH tel: 033 726 250
  fax: 033 726 251
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vilsonovo šetalište broj 10
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Arhiv BiH tel: 033 206 492
  fax: 033 206 492
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Reisa Džemaludina Čauševića 6
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Arhiv FBiH tel: 033 214 481
  fax: 033 214 481
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Reisa Čauševića 6
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Arhiv RS tel: 051 301 528
  fax: 051 301 528
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Aleji Svetog Save 1
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  B

  Biro za odnose sa javnošću Vlade RS tel: 051 331 565
  fax: 051 331 566
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  C

  Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH tel: 033 562 550
  fax: 033 445 475
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Halida Nazečića 4
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Centar za uklanjanje mina u BiH tel: 033 253 800
  fax: 033 464 565
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Tvornička 3
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Centar za uklanjanje mina u BiH tel: 051 313 113
  fax: 051 312 848
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Miše Stupara 26
  78 000 Banja Luka
  RS, BiH
  Centralna banka BiH tel: 033 278 222
  fax: 033 215 094
  Maršala Tita 25
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Centralna izborna komisija BiH tel: 033 251 300
  fax: 033 251 329
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Mula Mustafe Bašeskije 6
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Centralni registar hartija od vrijednosti RS tel: 051 223 710
  fax: 051 223 718
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Bana Milosavljevića 6
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  D

  Direkcija za ekonomsko planiranje BiH tel: 033 225 931
  fax: 033 225 930
  Kulovića 7
  71 000 Sarajevo
  BiH
  Direkcija za evropske integracije tel: 033 703 153
  fax: 033 296 473
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Direkcija za privatizaciju RS tel: 051 308 311
  fax: 051 311 245
  Mladena Stojanovića 7
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA tel: 033 251 350
  fax: 033 251 351
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Fehima ef. Čurčića 6
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Dom naroda Parlamenta FBiH tel: 033 219-190
  fax: 033 205 547
  Hamdije Kreševljakovića 3
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Dom za ljudska prava BiH tel: 033 212 064
  fax: 033 561 153
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Musala 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Dom za ljudska prava BiH Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Simeuna Đaka 5
  51000 Banja Luka
  RS, BiH
  Državna agencija za istrage i zaštitu tel: 033 702 411
  fax: 033 702 480
  Adema Buće 102
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Državna komisija za označavanje BiH granice tel: 033 221 027
  fax: 033 201 170
  Musala 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Državna regulatorna komisija za električnu energiju tel: 035 302 060
  fax: 035 302 077
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Miška Jovanovića 4
  75000 Tuzla
  FBiH, BiH

  F

  Federalna direkcija robnih rezervi tel: 033 207 911
  fax: 033 210 138
  Ćemaluša br. 6/III
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalna komisija za nestala lica tel: 033 658 997
  fax: 033 664 951
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Musala 9/2
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalna uprava civilne zaštite tel: 033 467 970
  fax: 033 767 560
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vitomira Lukića 10
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalna uprava policije tel: 033 280 020
  fax: 033 207 614
  Mehmeda Spahe 7
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove tel: 033 201 784
  fax: 033 201 784
  Reisa Džemaludina Čauševića 6
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalni meteorološki zavod tel: 033 663 508
  fax: 033 276 701
  Bardakčije 12
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalni zavod za MIO/PIO tel: 033 723 125
  fax: 033 723 200
  Ložionička 2
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalni zavod za MIO/PIO tel: 036 321 626
  fax: 036 310 185
  Dubrovačka bb
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Federalni zavod za programiranje razvoja tel: 033 667 272
  fax: 033 212 625
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalni zavod za statistiku tel: 033 443 866
  fax: 033 664 553
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Zelenih beretki 26
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije tel: 033 663 779
  fax: 033 220 619
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije tel: 036 580 020
  fax: 036 580 015
  Adema Buče 34
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo finansija tel: 033 203 147
  fax: 033 203 152
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Mehmeda Spahe 5
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo kulture i športa tel: 033 663 693
  fax: 033 664 381
  Obala Maka Dizdara 2
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke tel: 033 276 380
  fax: 033 276-380
  Obala Maka Dizdara 2
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke tel: 036 355 700
  fax: 036 355 742
  Stjepana Radića 33
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo odbrane tel: 033 650 677 Hamdije Kreševljakovića 98
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tel: 033 443 338
  fax: 033 663 659
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Maršala Tita 15
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo pravde tel: 033 213 151
  fax: 033 213 151
  Valtera Perića 15
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija tel: 033 668 907
  fax: 033 667 866
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija tel: 036 550 025
  fax: 036 550 024
  Trg Ivana Krndelja bb
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša tel: 033 562 870
  fax: 033 201 602
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Alipašina br. 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike tel: 033 661 782
  fax: 033 661 783
  Vilsonovo šetalište 10
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica tel: 033 667 295
  fax: 033 667 295
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta tel: 033 204 007
  fax: 033 218 538
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta tel: 036 449 120
  fax: 036 449 122
  Stjepana Radića 33
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo trgovine
  Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova tel: 033 280 020
  fax: 033 207 606
  Mehmeda Spahe 7
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog ra tel: 033 212 932
  fax: 033 209 333
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo zdravstva tel: 033 664 245
  fax: 033 664 246
  Maršala Tita 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno pravobraniteljstvo tel: 033 200 981
  fax: 033 200 981
  Valtera Perića 15/5
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno tužiteljstvo tel: 033 442 614 Valtera Perića 15
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA tel: 033 776 180
  fax: 033 776 196
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Hifzi Bjelevca 54
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Fond KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca tel: 033 252 210
  fax: 033 252 218
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Širokac 22
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Fond stanovanja RS tel: 051 218 617
  Fond za povratak BiH tel: 033 219 626
  fax: 033 552 631
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Koste Hermana 11
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Fond za razvoj i zapošljavanje RS tel: 051 221 270
  fax: 051 217 947
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vladike Platona 3
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH tel: 049 216 344
  fax: 049 216 115
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vuka S. Karadžića 4
  76100 Brčko
  BiH

  G

  Gender centar FBiH tel: 033 665 883
  fax: 033 265 200
  Hakije Kulenovića 12
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Gender centar Vlade RS tel: 051 225 031
  fax: 051 225 032
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Bana Milosavljevića bb
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH tel: 033 664 716
  fax: 033 211 658
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Trg BiH 1
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Gospodarska komora FBiH tel: 033 217 782
  fax: 033 217 783
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Branislava Đurđeva 10
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Granična policija BiH tel: 033 755 300
  fax: 033 755 305
  Reufa Muhića 2a
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH

  I

  Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH tel: 036 311 210
  fax: 036 311 212
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Kralja Petra Krešimira IV 8/A
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Institucije ombudsmena FBiH tel: 033 667 929
  fax: 033 653 461
  Valtera Perića 15
  71000 Ssarajevo
  FBiH, BiH
  Institut za akreditiranje BiH tel: 033 721 310
  fax: 033 721 311
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Hamdije Ćemerlića 2
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Institut za intelektualno vlasništvo BiH tel: 036 334 381
  fax: 036 318 420
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Kralja Petra Krešimira IV/8a
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Institut za mjeriteljstvo BiH tel: 033 668 716
  fax: 033 714 711
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Dolina 6
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Institut za standardizaciju BiH tel: 057 310 560
  fax: 057 310 575
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vojvode Radomira Putnika 34
  71123 Istočno Sarajevo
  RS, BiH

  K

  Komesarijat za izbjeglice i humanitarnu pomoć tel: 055 212 813
  Komisija za deminiranje BiH tel: 033 219 923
  fax: 033 464 565
  Trg Bosne i Hercegovne 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Komisija za hartije do vrijednosti RS tel: 051 218 362
  fax: 051 218 361
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vuka Karadžića 6
  78 000 Banja Luka
  RS, BiH
  Komisija za izbor i imenovanje tel: 053 241 531
  Komisija za koncesije BiH tel: 051 462 510
  fax: 051 462 509
  Jug Bogdana bb
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Komisija za koncesije FBiH tel: 033 645 195
  fax: 033 721 740
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Zagrebačka 41 B
  71 000 Sarajevo
  BiH
  Sarajevski
  Komisija za provođenje carinske politike tel: 033 664 103
  fax: 033 444 052
  Musala 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Komisija za vrijednosne papire FBiH tel: 033 203 862
  fax: 033 211 655
  Čemaluša 9/II
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH tel: 033 276 760
  fax: 033 276 768
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Obala Kulina bana 1/6
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Konkurencijsko vijeće BiH tel: 033 251 406
  fax: 033 251 408
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Radićeva 8
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH

  M

  Mandatno-imunitetska komisija tel: 051 464 414
  Ministarstvo civilnih poslova BiH tel: 033 221 073
  fax: 033 212 927
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo finansija i trezora BiH tel: 033 205 345
  fax: 033 202 930
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo finansija RS tel: 051 331 350
  fax: 051 331 351
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vuka Karadžića 4
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ministarstvo komunikacija i transporta BiH tel: 033 284 750
  fax: 033 284 751
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo nauke i tehnologije RS tel: 051 331 542
  fax: 051 331 548
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vuka Karadžića 4
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ministarstvo odbrane BiH tel: 033 286 500
  fax: 033 206 094
  Bistrik 5
  71000 Sarajevo
  BiH
  Ministarstvo odbrane RS tel: 051 318-629
  fax: 051 300 243
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS tel: 051 331 634
  fax: 051 331 612
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Nemanjina 22
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ministarstvo pravde BiH tel: 033 223 501
  fax: 033 223 504
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo pravde RS tel: 051 331 582
  fax: 051 331 594
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ministarstvo privrede, energetike i razvoja RS tel: 051 331 720
  fax: 051 331 721
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ministarstvo prosvjete i kulture RS tel: 051 331 422
  fax: 051 331 423
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS tel: 051 331 651
  fax: 051 331 652
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ministarstvo saobraćaja i veza RS tel: 051 331 611
  fax: 051 331 612
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ministarstvo sigurnosti BiH tel: 033 213 623
  fax: 033 213 628
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo trgovine i turizma RS tel: 051 331 490
  fax: 051 331 499
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ministarstvo unutrašnjih poslova RS tel: 051 331 106
  fax: 051 331 296
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS tel: 051 331 680
  fax: 051 331 681
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vuka Karadžića 4
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH tel: 033 220 093
  fax: 033 445 911
  Musala 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo vanjskih poslova BiH tel: 033 281 100
  fax: 033 472 188
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Musala 2
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS tel: 051 331 430
  fax: 051 331 436
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vuka Karadžića 4
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS tel: 051 331 470
  fax: 051 331 471
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vuka Karadžića 4
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH tel: 033 445 122
  fax: 033 206 140
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS tel: 051 216 599
  fax: 051 216 601
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vladike Platona bb
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  N

  Narodna skupština RS tel: 051 301 099
  fax: 051 301 087
  Vuka Karadžića 2
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  O

  Odbor državne službe za žalbe tel: 033 284 711 Trg BiH 1
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Odbor za međunarodne odnose RS tel: 051 301 099
  Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor tel: 052 751 429
  Odbor za privredu i finansije tel: 055 401 941
  Odbor za ustavna pitanja tel: 051 309 590
  Odbor za zaštitu životne sredine tel: 055 401 941
  Ombudsmen RS tel: 051 303-451
  fax: 051 313-578
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Kralja Alfonsa XIII/21
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ombudsmen za ljudska prava BiH tel: 033 666 005
  fax: 033 666 004
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Maršala Tita 7
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ombudsmen za ljudska prava BiH tel: 051 303 992
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Jovana Dučića 41
  51000 Banjaluka
  RS, BiH

  P

  Parlament FBiH tel: 033 219-190
  fax: 033 203-233
  Hamdije Kreševljakovića 3
  Sarajevo
  FBiH, BiH
  Parlamentarna skupština BiH tel: 033 284 401
  fax: 033 233 480
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Poreska uprava RS tel: 051 332 300
  fax: 051 300 199
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Bana Milosavljevića 4
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Porezna uprava FBiH tel: 033 222 711
  fax: 033 206 535
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Husrefa Redžića 4
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Pravobranilaštvo BiH tel: 033 223 641
  fax: 033 223 641
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Obala Kulina bana 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Privredna/Gospodarska komora FBiH tel: 033 217 782
  fax: 033 217 783
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Branislava Đurđeva 10
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Privredna/Gospodarska komora FBiH tel: 036 332 963
  fax: 036 332 966
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Zagrebačka 10
  88000 Mostar
  FBiH, BiH

  R

  Registar vrijednosnih papira FBiH tel: 033 279 150
  fax: 033 279 151
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Maršala Tita 62/II
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Regulatorna agencija za komunikacije BiH tel: 051 222 410
  fax: 051 222 411
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Nikole Tesle 13
  78000 Banjaluka
  BiH
  Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu tel: 051 213 547
  fax: 051 213 549
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Veselina Masleše 24/II
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Republička direkcija za obnovu i izgradnju tel: 051 215 530
  fax: 051 215 405
  Republička direkcija za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme tel: 051 317 885
  fax: 051 316 005
  Republička direkcija za puteve tel: 051 309 790
  fax: 051 308 794
  Republička direkcija za robne rezerve
  Republička direkcija za vode RS - Bijeljina tel: 055 201 784
  fax: 055 211 517
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Miloša Obilića 51
  76300 Bijeljina
  RS, BiH
  Republička uprava carina tel: 051 301 290 Dr. Mladena Stojanovića 7
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Republička uprava civilne zaštite tel: 057 340 258
  fax: 057 340 257
  Vuka Karadžića 17
  71123 Istočno Sarajevo
  RS, BiH
  Republički devizni inspektorat tel: 051300 431
  Republički hidro meteorološki zavod tel: 051 460 852
  Republički pedagoški zavod tel: 051 430 100
  Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim tribunalom u Hagu i istraga tel: 051 221 670
  fax: 051 221 674
  Republički sekretarijat za sport i omladinu tel: 051 331 762
  fax: 051 331 761
  Republički sekretarijat za vjere tel: 051 331 750
  Republički sekretarijat za zakonodavstvo tel: 057 223 005
  Republički zavod za cijene tel: 057 226 594
  Republički zavod za geološka istraživanja tel: 056 210 413
  Republički zavod za planiranje tel: 057 226 625
  Republički zavod za standardizaciju i metrologiju tel: 051 214 495
  Republički zavod za statistiku tel: 051 301 492
  fax: 051 303 583
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Veljka Mlađenovića 12 d
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa tel: 051 301 062
  Republičko javno pravobranilaštvo tel: 051 314 497
  Republičko tužilaštvo tel: 051 316 168
  fax: 051 316 169
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vladike Platona bb
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  S

  Sekretarijat Predsjedništva BiH tel: 033 473 036
  fax: 033 555 620
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Musala 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Služba predsjednika RS tel: 051 211 585
  fax: 051 212 018
  Služba za poslove sa strancima tel: 033 563 604
  fax: 033 563 604
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  OBALA KULINA BANA 4
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Služba za zajedničke poslove institucija BiH tel: 033 284 520
  fax: 033 217 966
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Herccegovine tel: 033 663 424
  fax: 033 223 014
  Musala 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Sud BiH tel: 033 707 100
  fax: 033 707 320
  Kraljice Jelene 88
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH

  T

  Transparency International BiH tel: 033 220 049
  fax: 033 220 049
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Mis Irbina 18
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Transparency International BiH tel: 051 216 369
  fax: 051 216 369
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Gajeva 2
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Tužilaštvo BiH tel: 033 707 400
  fax: 033 707 463
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Kraljice Jelene 88
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH

  U

  Uprava za indirektno oporezivanje BiH tel: 051 335 100
  fax: 051 335 101
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ulica Bana Lazarevića bb
  78 000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ured koordinatora za reformu javne uprave tel: 033 565 760
  fax: 033 565 761
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Vrazova 9
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za informiranje FBiH tel: 033 212 986
  fax: 033 220 437
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za nadzor društava za osiguranje FBiH tel: 033 443 292
  fax: 033 443 318
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Dolina 8/II
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za razmatranje žalbi BiH tel: 033 207 682
  fax: 033 207 756
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Maršala Tita 11a
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za reviziju institucija BiH tel: 033 703 573
  fax: 033 703 565
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Hamdije Čemerlića 2/XIII
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za reviziju proračuna u Fededraciji BiH tel: 033 221 623
  fax: 033 716 400
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ložionička 3
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava FBiH tel: 033 650 143
  fax: 033 650 094
  Čemaluša 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za veterinarstvo BiH tel: 033 258 840
  fax: 033 565 725
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Radićeva 8/II
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za zakonodavstvo BiH fax: 033 220 944 Trg BiH 1
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za zakonodavstvo FBIH tel: 033 666 568
  fax: 033 666 587
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ustavni sud BiH tel: 033 251 226
  fax: 033 561 134
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Reisa Džemaludina Čauševića 6/III
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ustavni sud FBiH tel: 033 251 650
  fax: 033 251 651
  Valtera Perića 15
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ustavni sud RS tel: 051 301-218 Karlja Alfonsa XIII broj 11
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  V

  VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BiH tel: 033 663 370
  fax: 033 214 292
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Branislava Đurđeva 10
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Vijeće Ministara BiH tel: 033 663 519
  fax: 033 211 464
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Vijeće Naroda RS tel: 051 301 977
  Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH tel: 033 707 500
  fax: 033 707 550
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Kraljice Jelene 88
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Vlada FBiH tel: 033 203 147
  fax: 033 444 718
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Vlada RS tel: 051 331 333
  fax: 051 331 366
  Vrhovni sud FBiH tel: 033 664 752
  fax: 033 664 754
  Valtera Perića 15
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Vrhovni sud RS tel: 051 212 801
  fax: 051 226 071
  Aleja Svetog Save bb
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  Z

  Zakonodavno-pravni odbor tel: 056 210 017
  Zastupnički dom Parlamenta FBiH tel: 033 225-321
  fax: 033 203 232
  Hamdije Kreševljakovića 3
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Zavod za javno zdravstvo FBiH tel: 033 663 941
  fax: 033 220 548
  Maršala Tita 7
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Zavod za kontrolu lijekova FBiH tel: 033 279 350 Maršala Tita 9/III
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH tel: 033 668 225
  fax: 033 668 225
  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  Mehmeda Spahe 5/IV
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH tel: 033 270 170
  fax: 033 270 100
  Čekaluša 86
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH