BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  Predsjednik Skupštine

  PREDSJEDNIK Skupštine Brčko distrikta BiH je Siniša Milić iz SNSD-a.

  Izabran je 23.12.2020. godineSinisa Milic

   

  BIOGRAFIJA:

  Rođen je 16. februara 1971. godine u Sarajevu.

  Po zanimanju je magistar pravnih nauka. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu, a zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

  Magistrirao je također na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - smjer Građansko pravo.

  Obavljao je poslove urednika i novinara u Novinskoj agenciji Republike Srpske „SRNA“ od 1993. do 2006. godine. U Skupštini Brčko distrikta BiH, kao stručni savjetnik za odnose s javnošću, radio je do 2014. godine. Četiri godine je bio član Nadzornog tima za reformu javne uprave u BiH u oblasti institucionalne saradnje, a dvije godine je bio predsjednik Komisije za polaganje stručnih ispita za rad u organima uprave.

  U političkoj i profesionalnoj karijeri obavljao je dužnost šefa Odjeljenja za javni registar u Vladi Brčko distrikta BiH od 2014. do 2016. godine.

  Za gradonačelnika Brčko distrikta BiH izabran je 2016. godine i na toj funkciji bio je do kraja 2020. godine. Trenutno obavlja dužnost predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH.

  Član je Glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Političkog savjeta SNSD-a.

  Nosilac je ordena Svetog kralja Dragutina - Prepodobnog Teoktista kojim ga je odlikovao vladika zvorničko-tuzlanski g. Fotije.

  Oženjen je i otac dvoje djece.

  OVLAŠTENJA:

  · zastupa i predstavlja Skupštinu u okviru ovlaštenja koja su mu data Statutom Distrikta, zakonima Distrikta i Poslovnikom;

  · saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i po potrebi saziva i predsjedava sjednicama skupštinskih komisija;

  · osigurava poštovanje odredbi ovog poslovnika i reda na sjednicama Skupštine u skladu sa Statutom Distrikta i Poslovnikom;

  · provodi zakone, odluke i druge akte Skupštine kada je za njihovo sprovođenje nadležna Skupština, skupštinsko tijelo ili predsjednik Skupštine;

  · koordinira rad skupštinskih komisija;

  · upućuje prijedloge ovlaštenih predlagača u skupštinsku proceduru i predlaže dnevni red sjednica Skupštine;

  · upućuje zastupnicima i komisijama nacrte zakona i materijale za raspravu;

  · inicira raspravljanje o određenim pitanjima u nadležnosti Skupštine;

  · donosi odluke ili druge akte radi provođenja Poslovnika;

  · osigurava transparentnost rada Skupštine;

  · brine se o odnosima i saradnji Skupštine i Vlade Distrikta, odnosno drugih institucija Distrikta;

  · prihvata se pokroviteljstva u svojstvu predsjednika Skupštine;

  · prima svečanu izjavu / zakletvu zastupnika ili službenih lica koja na osnovu Statuta Distrikta, zakona Distrikta i ovog poslovnika treba da polože zakletvu ili daju svečanu izjavu pred predsjednikom Skupštine;

  · donosi odluke o proglašenju zakona koje donese Skupština;

  · potpisuje sve akte koje donosi Skupština, osim ako ovim poslovnikom nije drugačije određeno;

  · odobrava službena putovanja zastupnika u inostranstvo;

  · uz konsultacije s predsjednicima zastupničkih klubova određuje sastav delegacija Skupštine na raznim zvaničnim događajima, vodeći pri tom računa o odgovarajućem stranačkom, nacionalnom i spolnom sastavu Skupštine;

  · nadgleda rad Stručne službe;

  · donosi odluke i druge pojedinačne pravne akte vezane za ostvarivanje prava zastupnika u okviru vršenja njihove zastupničke dužnosti u skladu sa zakonima ili drugim općim aktima Skupštine, osim u onim slučajevima kada je za to nadležna Komisija za upravu i finansije;

  · obavlja druge dužnosti određene Statutom Distrikta i ovim poslovnikom.