BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  O Skupštini


  zgrada

  Skupština Brčko distrikta BiH je zakonodavno tijelo Distrikta, u čijoj je nadležnosti određivanje opće politike Distrikta, u skladu s članom 22 Statuta Brčko distrikta BiH. Skupština se sastoji od trideset jednog zastupnika, od kojih dva zastupnika predstavljaju nacionalne manjine u Distriktu. Zastupnici se biraju na općim, slobodnim, otvorenim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonima BiH i Distrikta.

  Mandat Skupštine je četiri godine. Zastupnici imaju imunitet i ne mogu biti krivično ni građanskopravno odgovorni za počinjena djela, izražena mišljenja i glasove date tokom obavljanja svojih dužnosti.

  Nadležnosti Skupštine Distrikta su:

  - usvajanje Statuta Distrikta, Poslovnika o radu Skupštine, budžeta i zakona Distrikta i njihovih izmjena i dopuna;

  - usvajanje odluka i rezolucija, u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine;

  - odlučivanje o javnim zajmovima i zaduživanjima Distrikta;

  - izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Skupštine i gradonačelnika Distrikta i davanje saglasnosti na imenovanja zvaničnika;

  - nadgledanje rada Vlade i cjelokupne uprave Distrikta, naročito u pogledu upravljanja prihodima i rashodima;

  - zvanična procjena rada gradonačelnika, direktora Direkcije za finansije Distrikta, direktora Trezora, direktora Porezne uprave, šefa Policije, direktora Ureda za upravljanje javnom imovinom, glavnog revizora Ureda za reviziju i zvaničnika koji se imenuju uz saglasnost Skupštine, najmanje jednom godišnje na redovno zakazanoj sjednici;

  - razmatranje godišnjih finansijskih izvještaja koje sačinjavaju institucije Distrikta za finansijsku kontrolu, uključujući i Ureda za reviziju.

  - pokretanje spora pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u skladu s članom VI.4 Ustava Bosne i Hercegovine.

  Skupština Distrikta je u stalnom zasjedanju a sjednice se, prema Poslovniku o radu, sazivaju svake druge srijede i četvrtka u mjesecu.

  Skupština ima predsjednika i potpredsjednika. Radi koordinacije u radu Skupštine a naročito tokom priprema dnevnog reda, dva ili više zastupnika mogu oformiti zastupnički klub. U Skupštini se formiraju i skupštinske komisije, radi kvalitetnije pripreme nacrta zakona i obavljanja drugih dužnosti u skladu sa Statutom i Poslovnikom. Administrativnu podršku radu Skupštine pruža Stručna služba Skupštine.

  Statutom Distrikta propisano je da svaki zastupnik, i gradonačelnik u ime Vlade, imaju pravo predlagati zakone. Za pripremu i dostavljanje Skupštini zakona koji se odnose na organizaciju i rad sudstva Distrikta, Ureda za pravnu pomoć, Tužilaštva Distrikta i Pravobranilaštva, kao i na reguliranje rada advokata i notara, nadležna je Pravosudna komisija.

  Prva Skupština Brčko distrikta BiH, koja je imala karakter „prijelazne“, imenovana je nalogom međunarodnog supervizora za Brčko, dok je prva demokratski izabrana Skupština, konstituirana 24. novembra 2004. godine. Drugi saziv Skupštine konstituiran je 19. novembra 2008. godine.

  Adresa Skupštine je Mladena Maglova, 2, 76100 Brčko distrikt BiH.