skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA PARLAMENTARNI ASISTENT

  Objavljeno: 20.03.2023.

  IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA KAFE-KUHAR

  Objavljeno: 20.03.2023.

  JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS - ASISTENT I KAFE KUHAR

  Objavljeno: 13.02.2023.

  J A V N I  K O N K U R S

  ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

  IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA PRAVOSUDNA KOMISIJA - PROMJENA TERMINA INTERVUJA

  IZVJEŠTAJ O SELEKCIJI KANDIDATA PRAVOSUDNA KOMISIJA - PROMJENA TERMINA INTERVJUA