66. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavka 65. redovne sjednice zakazanog za 16. decembar 2015. godine (srijeda)  s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA  63., 64. REDOVNE SJEDNICE I ZAPISNIKA SA 17., 17.a I 18. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA FISKALNU 2016. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU ODJELJENJA I INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. 2016. GODINE DO USVAJANJA BUDŽETA ZA 2016.  GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU BRČKO DISTRIKTA BiH  – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA BRČKO DISTRIKTA BiH  - prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENIA I DOPUNI  ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH  - prvo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O  IZMJENI ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM br: 01-02-538/15 od 14. 10. 2015. godine - izvjestilac predsjednik Skupštine
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM br: 01-02-539/15 od 14. 10. 2015. godine  - izvjestilac predsjednik Skupštine
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM br: 01-02-540/15 od 14. 10. 2015. godine  - izvjestilac predsjednik Skupštine
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DIJELA PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI MAOČA, K.O. MAOČA, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DIJELA PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI GORICE, I FAZA , K.O. GORICE, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/REKONSTRUKCIJA PUTA U URBANOM PODRUČJU ULOVIĆ – ZASELAK ŠIMIĆI, I FAZA,  K.O. ULOVIĆ, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DIJELA PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI SKAKAVA DONJA, I FAZA (PREMA KUĆI J. BEBIĆA), K.O. SKAKAVA DONJA, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/REKONSTRUKCIJA PUTA U URBANOM PODRUČJU VITANOVIĆI,  K.O. VITANOVIĆI, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAJEDNIČKE IZJAVE KOLEGIJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE I PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE  - izvjestilac predsjednik Skupštine
 17. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U VEZI S BOBAR BANKOM A.D. BIJELJINA – izvjestilac glavni revizor
 18. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REFORMSKOJ AGENDI ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA PERIOD 2015.-2018. GODINE I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVOĐENJE MJERA IZ OBLASTI REFORMSKE AGENDE ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA PERIOD 2015.- 2018. GODINE   – izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S ZASTUPNIČKIM PITANJEM „PITAM GRADONAČELNIKA I OSTALE NADLEŽNE ORGANE ŠTA ĆE PREDUZETI ZA ŠTETU KOJA JE NANESENA BUDŽETU BRČKO DISTRIKTA U IZNOSU OD 43 MILIONA KM ZBOG DOVOĐENJA U ZASTARU DUGA ZA KOMUNALNE USLUGE? JE LI IKO OD NADLEŽNIH POKRENUO POSTUPAK PROTIV POČINITELJA OVOG DJELA – DISCIPLINSKI, KRIVIČNI, REGRESNI ILI BILO KAKAV DRUGI? – (prijedlog zastupnika Halila Ljuce)

Dostupni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE.

 

Podijelite na društvenim mrežama