Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

66. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati nakon završetka nastavka 65. redovne sjednice zakazanog za 16. decembar 2015. godine (srijeda)  s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA  63., 64. REDOVNE SJEDNICE I ZAPISNIKA SA 17., 17.a I 18. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA FISKALNU 2016. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU ODJELJENJA I INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. 2016. GODINE DO USVAJANJA BUDŽETA ZA 2016.  GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU BRČKO DISTRIKTA BiH  – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA BRČKO DISTRIKTA BiH  - prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENIA I DOPUNI  ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH  - prvo čitanje
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O  IZMJENI ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM br: 01-02-538/15 od 14. 10. 2015. godine - izvjestilac predsjednik Skupštine
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM br: 01-02-539/15 od 14. 10. 2015. godine  - izvjestilac predsjednik Skupštine
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH SPECIJALNOM POGODBOM br: 01-02-540/15 od 14. 10. 2015. godine  - izvjestilac predsjednik Skupštine
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DIJELA PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI MAOČA, K.O. MAOČA, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DIJELA PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI GORICE, I FAZA , K.O. GORICE, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/REKONSTRUKCIJA PUTA U URBANOM PODRUČJU ULOVIĆ – ZASELAK ŠIMIĆI, I FAZA,  K.O. ULOVIĆ, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI DIJELA PUTA U MJESNOJ ZAJEDNICI SKAKAVA DONJA, I FAZA (PREMA KUĆI J. BEBIĆA), K.O. SKAKAVA DONJA, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA/REKONSTRUKCIJA PUTA U URBANOM PODRUČJU VITANOVIĆI,  K.O. VITANOVIĆI, U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAJEDNIČKE IZJAVE KOLEGIJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE I PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE  - izvjestilac predsjednik Skupštine
 17. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U VEZI S BOBAR BANKOM A.D. BIJELJINA – izvjestilac glavni revizor
 18. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REFORMSKOJ AGENDI ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA PERIOD 2015.-2018. GODINE I AKCIJSKOG PLANA ZA PROVOĐENJE MJERA IZ OBLASTI REFORMSKE AGENDE ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA PERIOD 2015.- 2018. GODINE   – izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S ZASTUPNIČKIM PITANJEM „PITAM GRADONAČELNIKA I OSTALE NADLEŽNE ORGANE ŠTA ĆE PREDUZETI ZA ŠTETU KOJA JE NANESENA BUDŽETU BRČKO DISTRIKTA U IZNOSU OD 43 MILIONA KM ZBOG DOVOĐENJA U ZASTARU DUGA ZA KOMUNALNE USLUGE? JE LI IKO OD NADLEŽNIH POKRENUO POSTUPAK PROTIV POČINITELJA OVOG DJELA – DISCIPLINSKI, KRIVIČNI, REGRESNI ILI BILO KAKAV DRUGI? – (prijedlog zastupnika Halila Ljuce)

Dostupni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE.

 

Podijelite na društvenim mrežama