55. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati po završetku nastavka 53. i 54. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 9. oktobra 2019. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 52. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA  BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA – prvo čitanje (prijedlog poslanika Uroša Vojnovića)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SP)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O RADU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – REKONSTRUKCIJA RASKRSNICE U CENTRU OMERBEGOVAČE – izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA PUTA U URBANOM PODRUČJU KRBETI – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU ELABORATA O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OPRAVDANOSTI OSNIVANJA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 30. 6. 2019. GODINE – izvjestilac direktor Direkcije
 11. DAVANJE SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2018. GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 12. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2018. GODINE - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 13. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  NA DAN 31. 12. 2018. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac glavni revizor
 14. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  NA DAN 31. 12. 2018. GODINE DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac glavni revizor
 15. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2018. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 16. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA  ZA PERIOD OD 1. 1.  DO 31. 12. 2018. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 17. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  KANCELARIJE  GRADONAČELNIKA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1.  DO 31. 12. 2018. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 18. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S PITANJEM POSLANIKA ADMIRA MUJKANOVIĆA KOJE SE ODNOSI NA ZAVRŠETAK ZGRADE ZA BORAČKU POPULACIJU IZ REDA HRVATSKOG I BOŠNJAČKOG NARODA - izvjestilac gradonačelnik.

 

NAPOMENA: Materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama