Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

80. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 27. jula 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. VANREDNE I 79. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog Kluba zastupnika SNSD-a) – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ODUZIMANJU NELEGALNO STEČENE IMOVINE -  drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆEG PUTA U ZASEOKU PODAREVAC – LONČAREVIĆI U MZ GORNJA SKAKAVA – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA U ZASEOKU SNAGIĆI MZ BOĆE – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG PUTA U STAMBENOM NASELJU VUKŠIĆ DONJI – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA U ZASEOKU JURKOVIĆI STAMBENO PODRUČJE BIJELA – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA I IZGRADNJA BETONSKOG KANALA U NOVOM NASELJU MZ BREZOVO POLJE – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA PREMA MJESNOM GROBLJU MZ GREDICE 2 – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE PRISTUPNE ULICE I PARKIRALIŠNOG PROSTORA U STAMBENOM NASELJU BRČKO NOVO – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE LJUBOMIRA KRSMANOVIĆA U MZ BREZIK – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA (PREMA KUĆI MIHAJLA ILIĆA) U MZ BREZOVO POLJE SELO – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆEG NEKATEGORISANOG PUTA BREZOVO POLJE SELO – SLIJEPČEVIĆI – izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA PREMA KUĆI MIŠKA ĆUMUROVIĆA U MZ BIJELA – izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA DIJELA PUTA U MZ RAŠLJANI  – izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / IZGRADNJA AUTOBUSKOG STAJALIŠTA I PJEŠAČKE STAZE PORED FIRME MAOČANKA I KAIF U MZ MAOČA – izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 22. DAVANJE SAGLASNOSTI NA STATUT JP „RADIO BRČKO“ d.o.o. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO
 23. DAVANJE SAGLASNOSTI NA UNUTRAŠNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MJESTA U JP „RADIO BRČKO“ d.o.o. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO
 24. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 01. 01. – 31. 12. 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik UO
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 01. 01. – 31. 12. 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik UO
 27. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI POSLOVNOG PLANA JP „LUKA BRČKO“ ZA 2016. GODINU U DIJELU „INVESTICIJA“ - izvjestilac predsjednik UO
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – predsjednik Izborne komisije
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – predsjednik Izborne komisije
 30. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – predsjednik Izborne komisije
 31. RAZMATRANJE I USVAJANJE KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE  SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 2016. DO 2018. GODINE – izvjestilac predsjednik Skupštine
 32. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRAVU NA BESPLATNI BOLNIČKI BORAVAK RODITELJA DJECE SMJEŠTENE U ZDRAVSTVENE USTANOVE (prijedlog zastupnika Željka Antića)
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O SPROVEDENOJ KONTROLI ZAKONITOSTI POSTUPANJA  - izvjestilac  direktor JZU „Zdravstveni centar Brčko“
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2016. GODINE – izvjestilac šef Policije

Raspoloživi materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE.

 

Podijelite na društvenim mrežama