80. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 27. jula 2016. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. VANREDNE I 79. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog Kluba zastupnika SNSD-a) – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ODUZIMANJU NELEGALNO STEČENE IMOVINE -  drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆEG PUTA U ZASEOKU PODAREVAC – LONČAREVIĆI U MZ GORNJA SKAKAVA – izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA U ZASEOKU SNAGIĆI MZ BOĆE – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG PUTA U STAMBENOM NASELJU VUKŠIĆ DONJI – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA U ZASEOKU JURKOVIĆI STAMBENO PODRUČJE BIJELA – izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA I IZGRADNJA BETONSKOG KANALA U NOVOM NASELJU MZ BREZOVO POLJE – izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA PREMA MJESNOM GROBLJU MZ GREDICE 2 – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE PRISTUPNE ULICE I PARKIRALIŠNOG PROSTORA U STAMBENOM NASELJU BRČKO NOVO – izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE LJUBOMIRA KRSMANOVIĆA U MZ BREZIK – izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA (PREMA KUĆI MIHAJLA ILIĆA) U MZ BREZOVO POLJE SELO – izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆEG NEKATEGORISANOG PUTA BREZOVO POLJE SELO – SLIJEPČEVIĆI – izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA PUTA PREMA KUĆI MIŠKA ĆUMUROVIĆA U MZ BIJELA – izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / REKONSTRUKCIJA DIJELA PUTA U MZ RAŠLJANI  – izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH / IZGRADNJA AUTOBUSKOG STAJALIŠTA I PJEŠAČKE STAZE PORED FIRME MAOČANKA I KAIF U MZ MAOČA – izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA – izvjestilac Komisija za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetska komisija
 22. DAVANJE SAGLASNOSTI NA STATUT JP „RADIO BRČKO“ d.o.o. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO
 23. DAVANJE SAGLASNOSTI NA UNUTRAŠNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MJESTA U JP „RADIO BRČKO“ d.o.o. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik UO
 24. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 01. 01. – 31. 12. 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik UO
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 01. 01. – 31. 12. 2015. GODINE – izvjestilac predsjednik UO
 27. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI POSLOVNOG PLANA JP „LUKA BRČKO“ ZA 2016. GODINU U DIJELU „INVESTICIJA“ - izvjestilac predsjednik UO
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – predsjednik Izborne komisije
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU – predsjednik Izborne komisije
 30. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – predsjednik Izborne komisije
 31. RAZMATRANJE I USVAJANJE KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE  SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 2016. DO 2018. GODINE – izvjestilac predsjednik Skupštine
 32. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU U VISOKOM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Enesa Pašalića)
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRAVU NA BESPLATNI BOLNIČKI BORAVAK RODITELJA DJECE SMJEŠTENE U ZDRAVSTVENE USTANOVE (prijedlog zastupnika Željka Antića)
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O SPROVEDENOJ KONTROLI ZAKONITOSTI POSTUPANJA  - izvjestilac  direktor JZU „Zdravstveni centar Brčko“
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU SIGURNOSTI ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2016. GODINE – izvjestilac šef Policije

Raspoloživi materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE.

 

Podijelite na društvenim mrežama