KONSTITUTIVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Na osnovu člana 24 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta  BiH, broj 17/08) i članova od 22 do 28 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 17/08), a nakon potvrđivanja rezultata lokalnih izbora 2016. održanih u Brčko distriktu BiH, sazivam

 KONSTITUTIVNU SJEDNICU SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

za 15. novembar 2016. godine (utorak) s početkom u 10 sati

u skupštinskoj sali za sjednice

U skladu s članovima od 22 do 28 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH za konstitutivnu sjednicu Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine utvrđujem sljedeći

D N E V N I  R E D

1. OTVARANJE KONSTITUTIVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

(član 32 Statuta i član 24 Poslovnika):

 • intoniranje himne Bosne i Hercegovine
 • otvaranje konstitutivne sjednice
 • utvrđivanje kvoruma

2. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE I IZVJEŠTAJ  O UTVRĐENIM  ČINJENICAMA  (član 24 Poslovnika):

 • predlaganje kandidata za članove verifikacione komisije
 • izbor verifikacione komisije
 • izvještaj verifikacione komisije

3.     POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE (član 4 Statuta i član 25 Poslovnika) 

4.     IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

(član 29 Statuta i član 26 Poslovnika):

 • predlaganje kandidata za mjesto predsjednika Skupštine
 • glasanje o predloženim kandidatima
 • upoznavanje s rezultatima glasanja za izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH 

5.     IZBOR GRADONAČELNIKA BRČKO DISTRIKTA BiH (članovi 56 i 57 Statuta i član 28 Poslovnika):

 • predlaganje kandidata za mjesto gradonačelnika
 • izlaganje programa kandidata za izbor gradonačelnika
 • glasanje o predloženim kandidatima i izbor gradonačelnika Brčko distrikta BiH

 

P R E D S J E D A V A J U Ć I

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

 Radoslav Bogićević

Podijelite na društvenim mrežama