Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

KONSTITUTIVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Na osnovu člana 24 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta  BiH, broj 17/08) i članova od 22 do 28 Poslovnika Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 17/08), a nakon potvrđivanja rezultata lokalnih izbora 2016. održanih u Brčko distriktu BiH, sazivam

 KONSTITUTIVNU SJEDNICU SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

za 15. novembar 2016. godine (utorak) s početkom u 10 sati

u skupštinskoj sali za sjednice

U skladu s članovima od 22 do 28 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH za konstitutivnu sjednicu Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine utvrđujem sljedeći

D N E V N I  R E D

1. OTVARANJE KONSTITUTIVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

(član 32 Statuta i član 24 Poslovnika):

 • intoniranje himne Bosne i Hercegovine
 • otvaranje konstitutivne sjednice
 • utvrđivanje kvoruma

2. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE I IZVJEŠTAJ  O UTVRĐENIM  ČINJENICAMA  (član 24 Poslovnika):

 • predlaganje kandidata za članove verifikacione komisije
 • izbor verifikacione komisije
 • izvještaj verifikacione komisije

3.     POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE (član 4 Statuta i član 25 Poslovnika) 

4.     IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

(član 29 Statuta i član 26 Poslovnika):

 • predlaganje kandidata za mjesto predsjednika Skupštine
 • glasanje o predloženim kandidatima
 • upoznavanje s rezultatima glasanja za izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH 

5.     IZBOR GRADONAČELNIKA BRČKO DISTRIKTA BiH (članovi 56 i 57 Statuta i član 28 Poslovnika):

 • predlaganje kandidata za mjesto gradonačelnika
 • izlaganje programa kandidata za izbor gradonačelnika
 • glasanje o predloženim kandidatima i izbor gradonačelnika Brčko distrikta BiH

 

P R E D S J E D A V A J U Ć I

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

 Radoslav Bogićević

Podijelite na društvenim mrežama