USVOJEN BUDŽET DISTRIKTA U IZNOSU OD 238.227.961 KM

mala budžet poslanici 1Skupština Brčko distrikta BiH je na drugom vanrednom zasjedanju usvojila prijedlog budžeta Distrikta za 2021. godinu u iznosu od 238.227.961,00 KM.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić rekao je da je Budžet usvojen u Statutom predviđenom roku, a prije isteka roka za privremeno finansiranje.

Predsjednik Milić je istakao da je Budžet donesen u skladu sa novim Zakonom o budžetu gdje je gornja granica prihoda određena prijedlogom budžeta te da su svi amandmani proistekli iz ušteda koje su napravljene, prije svega, na platama, materijalnim troškovima i toplom obroku.

Budžet Milić

Milić je naveo da je amandmanima gradonačelnika, kojih je bilo 36,  izdvojeno 1.000.000 KM za utopljavanje javnih zgrada, prije svega u zdravstvenom sektoru, kao i 300.000 KM za nastavak projekata koji su započeti u okviru Odjeljenja za javne poslove.

 „Dio sredstava je izdvojen za aktivnosti Crvenog krsta za prevoz djece s posebnim potrebama i za nastavak realizacije projekata stambenog zbrinjavanja Roma u okviru Odjeljenja za raseljena i izbjegla lica“, pojasnio je Milić.

Dodao je da su usvojenim amandmanima obezbijeđena primanja članova komisije za sprečavanje sukoba interesa čime je omogućena realizacija nedavno usvojenog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Distrikta, te da moratorij na zapošljavanje formalno nije proglašen, ali da je dogovoreno da se ne planiraju nove pozicije.

Na drugom vanrednom zasjedanju Skupština je usvojila i Zakon o izvršenju budžeta  Distrikta za 2021. godinu, po hitnom postupku.

Podijelite na društvenim mrežama