4. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati 01.02. 2017. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ZASTUPNIKA DAMIRA BULČEVIĆA – izvjestilac predsjednik Skupštine
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE O DODJELI MANDATA ADEMU RIBIĆU
 3. POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ZASTUPNIKA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH I ČLANOVA VLADE BRČKO DISTRIKTA BiH
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 2. I 3. REDOVNE I 1. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 5. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O KANCELARIJI ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O VODAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje 
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VRAĆANJU NAPUŠTENE IMOVINE – prvo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM LICIMA KOJA OSNIVA BRČKO DISTRIKT BiH – prvo čitanje
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O JAVNOM PREDUZEĆU „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH  - prvo čitanje (prijedlog Komisije za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoline)
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Siniše Golića)
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI LICA KOJA PRIJAVLJUJU KORUPCIJU -  drugo čitanje
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ČETIRI ČLANA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine 
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE O PROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA IMENOVANJA ČETIRI ČLANA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČETIRI ČLANA IZBORNE  KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT – IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U ULICI STARI RASADNIK – izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU STRATEGIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 2016. – 2026. GODINE - izvjestilac gradonačelnik
 19. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVNOG ODBORA JP „Luka Brčko“ d.o.o. BRČKO DISTRIKTA BiH O USVAJANJU POSLOVNOG PLANA JP „LUKA BRČKO“ ZA 2017. GODINU – izvjestilac direktor
 20. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 21. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O RADU JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac direktor
 22. DAVANJE SAGLASNOSTI NA POSLOVNI I FINANSIJSKI PLAN JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2017. GODINU izvjestilac direktor
 23. RAZMATRANJE PLANA REVIZIJE ZA 2017. GODINU – izvjestilac glavni revizor
 24. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROVEDENOJ KONTROLI ZAKONITOSTI POSTUPANJA (dostavljena od JZU „Zdravstveni centar Brčko“) – izvjestilac direktor JZU

Materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama