8. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 12. maja 2021. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.    

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE O TRENUTNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U BRČKO DISTRIKTU BiH
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 2021 – 2027. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 3. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAZNICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje  (prijedlog poslanika Siniše Milića)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU – prvo čitanje (prijedlog grupe poslanika)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA  O SIGURNOSTI I ZAŠTITI ZDRAVLJA RADNIKA NA RADU – drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA TRI ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BiH– izvjestilac predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE U MZ RIJEKE – izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA DIJELA REGULACIONOG PLANA DIJELA STAMBENOG NASELJA „GRČICA“ U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPOLAGANJU IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BiH PUTEM SPECIJALNE POGODBE GRUPACIJI „STUDEN GLOBAL SEE“, ČLANICA „STUDEN GRUPE“– izvjestilac gradonačelnik
 11. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI, SISTEMATIZACIJI S ANALITIČKOM PROCJENOM POSLOVA I RADNIH ZADATAKA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USPOSTAVLJANJU REGISTRA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA KOJI POSLUJU S ORGANIMA UPRAVE I INSTITUCIJAMA DISTRIKTA KAO I PRAVNIM LICIMA ČIJI JE OSNIVAČ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog Kluba poslanika SP) – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2020. GODINU – izvjestilac predsjednik Komisije
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2020. GODINU – izvjestilac  pravobranilac
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU  - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU -  izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 17. DAVANJE ODOBRENJA NA ZAVRŠNI RAČUN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 18. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI NERASPOREĐENE NETO DOBITI IZ 2017. GODINE RADI POKRIĆA GUBITKA POSLOVANJA PRIKAZANOG U ZAVRŠNOM RAČUNU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 19. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IZMJENE PLANA RADA ZA 2021. GODINU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 20. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REBALANS FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O RADU TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2020. GODINU – izvjestilac glavni tužilac
 22. RAZMATRANJE INFORMACIJE O BROJU OSOBA KOJE SU ISPUNILE USLOVE ZA PENZIJU, A JOŠ SE NALAZE U RADNOM ODNOSU U INSTITUCIJAMA I SUBJEKTIMA ČIJI JE OSNIVAČ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog poslanika Šemse Sakovića) - izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S JAVNIM POZIVOM UDRUŽENJIMA GRAĐANA (prijedlog poslanice Milijane Simić) - izvjestilac gradonačelnik
 24. RAZMATRANJE INFORMACIJE O ANGAŽOVANJU LICA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA U ODJELJENJU ZA OBRAZOVANJE (prijedlog poslanika Šemse Sakovića) – izvjestilac gradonačelnik
 25. RAZMATRANJE INFORMACIJA O REALIZACIJI ODLUKE O USVAJANJU PRIJEDLOGA MJERA ZA OTKLANJANJE PROBLEMA U FUNKCIONISANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH, broj: 01-02-150/17 od 07. 06. 2017. godine (prijedlog Kluba poslanika NiP) – izvjestilac Upravni odbor

Raspoloživi radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama