ODRAŽANA KONFERENCIJA POVODOM PREDSTAVLJANJA REZULTATA TWINNING PROJEKTA

mala Tvining 3Skupština Brčko distrikta danas je bila domaćin Konferencije na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati Twinning projekta „Osnaživanje i dalja podrška parlamentima u BiH u poslovima evropskih integracija“, a u koji je uključena i Skupština Distrikta.

Na Konferenciji je istaknuto da je tokom protekle dvije godinu, koliko se projekat provodi na području BiH,  ostvaren napredak u nekoliko segmenata te da je najvažniji napredak postignut u dijelu koji se odnosi na izradu Plana prioriteta za parlamente u BiH u  cilju ubrzanja procesa evropskih integracija, a koji je odobren u svim parlamentima.

Istaknuto je da na osnovu rezultata projekta, funkcionisanje parlamenata, a naročito komisija može postati učinkovitije uz napomenu da su parlamentarne komisije, kako one nadležne za evropska pitanja, tako i stalne komisije, ključni akteri kada je u pitanju ispunjavanje zadataka u vezi s evropskim integracijama.

Strateški cilj projekta je jačanje kapaciteta Parlamentarne skupštine BiH, Parlamenta Federacije BiH, Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Brčko distrikta, kao i kantonalnih skupština, za izvršavanje zadataka u procesima pristupanja BiH EU i ispunjavanja uslova iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.  

Projekat provode Narodna Skupština Mađarske, Parlament Austrije i Hrvatski sabor.

Podijelite na društvenim mrežama