13. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 8. septembra 2021. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.    

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

                                            D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. VANREDNE I 11. I 12. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTUELNOM STANJU BEZBJEDNOSTI NA PROSTORU BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac šef Policije
 4. RAZMATRANJE INFORMACIJE O ALOKACIJI SDR-a BiH OD STRANE MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE INFORMACIJE O TRENUTNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U BRČKO DISTRIKTU BiH
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA  JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZLATANA MUSIĆA – izvjestilac član Upravnog odbora
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA DIREKTORA I ZAMJENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ RAŠLJANI - izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PRISTUPNOG PUTA U MZ PALANKA - izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA PREMA ZASEOKU KABLINOVIĆI U MZ SANDIĆI     - izvjestilac gradonačelnik                                                                                                                                                                                                                          
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA U URBANIM PODRUČJIMA DONJI ZOVIK I ŠATOROVIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U NASELJU POTOČARI - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA I FAZE ZATVORENOG SISTEMA OBORINSKE ODVODNJE OD ULICE PERE ZRELCA DO ŽELJEZNIČKO KANALA  - izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ ULOVIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ULICE U STAMBENOM NASELJU GREDICE - izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ODVODNOG KANALA OBORINSKIH VODA U MZ RAŽLJEVO - izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA BROJ: 30-000008/20 - izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA, BROJ: 30-000162/12 - izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE ODBOJKAŠKI KLUB „MLADOST“  BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE KOŠARKAŠKI  KLUB „LAVOVI“ BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST UDRUŽENJA GRAĐANA „HALALI PRIJATELJU MOJ“ BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST UDRUŽENJA “FORUM MLADIH ZA DEMOKRATIJU“ BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE „UDRUŽENJE FUDBALSKIH TRENERA“ BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac gradonačelnik
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE UDRUŽENJA MLADIH „TRKA ZA ŽIVOT“ BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac gradonačelnik
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST MJESNE ZAJEDNICE „VUČILOVAC“ - izvjestilac gradonačelnik
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST UDRUŽENJA „ASOCIJACIJE RAČUNOVOĐA I REVIZORA BRČKO DISTRIKTA BiH“ - izvjestilac gradonačelnik
 27. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST UDRUŽENJA GRAĐANA „ZUMBAAEROBIKLUB“ BRČKO DISTRIKTA BiH -  izvjestilac gradonačelnik
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA 2020. GODINU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac direktor
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA ZA 2020. GODINU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 30. DAVANJE ODOBRENJA NA ZAVRŠNI RAČUN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU  - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 31. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI NERASPOREĐENE NETO DOBITI IZ 2017. GODINE RADI POKRIĆA GUBITKA POSLOVANJA PRIKAZANOG U ZAVRŠNOM RAČUNU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU  - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 32. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA PERIOD 01.01. – 30. 06. 2021. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac direktor
 33. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 34. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU – izvjestilac direktor
 35. DAVANJE ODOBRENJA NA IZVJEŠTAJ O  ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU  - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 36. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODREĐIVANJU CIJENE RADA U JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH -  izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 37. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 30. 6. 2021. GODINE - izvjestilac direktor
 38. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU PO ZAKLJUČKU SKUPŠTINE BROJ: 01-02-590/21 OD 28.1.2021. GODINE – izvjestilac Komisija
 39. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA KOMUNALNU, JAVNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLINE PO ZAKLJUČKU SKUPŠTINE BROJ: 01-02-590/21 OD 28. 1. 2021. GODINE – izvjestilac Komisija
 40. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH   - izvjestilac član Upravnog odbora                                                                                                                                                                                                             
 41. RAZMATRANJE I USVAJANJE KVARTALNOG IZVJEŠTAJA O RADU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 01.04.2021. – 30.06.2021. GODINE - izvjestilac član Upravnog odbora
 42. RAZMATRANJE INFORMACIJE O DOKUMENTU OKVIRNOG BUDŽETA (DOB) BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 2022. – 2024. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 43. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU BEZBJEDNOSTI ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2021. GODINE – izvjestilac šef Policije
 44. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR 2021. – 30. JUNI 2021. GODINE – izvjestilac predsjednik Nezavisnog odbora
 45. 45. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI ODLUKE O USVAJANJU PRIJEDLOGA MJERA ZA OTKLANJANJE PROBLEMA U FUNKCIONISANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH, broj: 01-02-150/17 od 7. 6. 2017. godine (prijedlog Kluba poslanika NiP-a)   - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 46. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAPLATI ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U CENTRU GRADA (prijedlog poslanika Bore Ristića) izvjestilac gradonačelnik
 47. RAZMATRANJE INFORMACIJE O BROJU OSOBA KOJE SU ISPUNILE USLOVE ZA PENZIJU, A JOŠ SE NALAZE U RADNOM ODNOSU U INSTITUCIJAMA I SUBJEKTIMA ČIJI JE OSNIVAČ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog poslanika Šemse Sakovića)  - izvjestilac gradonačelnik
 48. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S JAVNIM POZIVOM UDRUŽENJIMA GRAĐANA (prijedlog poslanice Milijane Simić)  - izvjestilac gradonačelnik
 49. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANICE MILIJANE SIMIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 50. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA DAMIRA BULČEVIĆA O ANGAŽOVANJU LICA PO UGOVORIMA O POSEBNIM, PRIVREMENIM POSLOVIMA I UGOVORIMA O DJELU  - izvjestilac gradonačelnik
 51. RAZMATRANJE INFORMACIJE O JAVNOM OBJAVLJIVANJU SVIH PLAĆENIH RAČUNA ORGANA JAVNE UPRAVE, INSTITUCIJA, JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA, ZAVODA I FONDOVA BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog kluba poslanika PDP-a)
 52. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPKU I DINAMICI IZRADE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Branislava Markovića) - izvjestilac gradonačelnik
 53. RAZMATRANJE INFORMACIJE O BROJU DJECE KOJA SU  IZGUBILA PRAVO NA DJEČIJI DODATAK TOKOM 2020. – 2021 GODINE (prijedlog poslanika Srđana Blažića) – izvjestilac gradonačelnik
 54. RAZMATRANJE INFORMACIJE O INICIJATIVI ZA USPOSTAVLJANJE I IMPLEMENTACIJU PROJEKTA eBeba U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog Kluba poslanika SNSD-a)
 55. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI – prvo čitanje

 

NAPOMENA: Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama