Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

13. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 8. septembra 2021. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.    

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

                                            D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. VANREDNE I 11. I 12. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTUELNOM STANJU BEZBJEDNOSTI NA PROSTORU BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac šef Policije
 4. RAZMATRANJE INFORMACIJE O ALOKACIJI SDR-a BiH OD STRANE MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA – izvjestilac gradonačelnik
 5. RAZMATRANJE INFORMACIJE O TRENUTNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI U BRČKO DISTRIKTU BiH
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA  JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZLATANA MUSIĆA – izvjestilac član Upravnog odbora
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA DIREKTORA I ZAMJENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ RAŠLJANI - izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PRISTUPNOG PUTA U MZ PALANKA - izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA PREMA ZASEOKU KABLINOVIĆI U MZ SANDIĆI     - izvjestilac gradonačelnik                                                                                                                                                                                                                          
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA U URBANIM PODRUČJIMA DONJI ZOVIK I ŠATOROVIĆI - izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U NASELJU POTOČARI - izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA I FAZE ZATVORENOG SISTEMA OBORINSKE ODVODNJE OD ULICE PERE ZRELCA DO ŽELJEZNIČKO KANALA  - izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ ULOVIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ULICE U STAMBENOM NASELJU GREDICE - izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ODVODNOG KANALA OBORINSKIH VODA U MZ RAŽLJEVO - izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA BROJ: 30-000008/20 - izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA, BROJ: 30-000162/12 - izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE ODBOJKAŠKI KLUB „MLADOST“  BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE KOŠARKAŠKI  KLUB „LAVOVI“ BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST UDRUŽENJA GRAĐANA „HALALI PRIJATELJU MOJ“ BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST UDRUŽENJA “FORUM MLADIH ZA DEMOKRATIJU“ BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA  ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE „UDRUŽENJE FUDBALSKIH TRENERA“ BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac gradonačelnik
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE UDRUŽENJA MLADIH „TRKA ZA ŽIVOT“ BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac gradonačelnik
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST MJESNE ZAJEDNICE „VUČILOVAC“ - izvjestilac gradonačelnik
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST UDRUŽENJA „ASOCIJACIJE RAČUNOVOĐA I REVIZORA BRČKO DISTRIKTA BiH“ - izvjestilac gradonačelnik
 27. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST UDRUŽENJA GRAĐANA „ZUMBAAEROBIKLUB“ BRČKO DISTRIKTA BiH -  izvjestilac gradonačelnik
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA 2020. GODINU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac direktor
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA ZA 2020. GODINU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 30. DAVANJE ODOBRENJA NA ZAVRŠNI RAČUN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU  - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 31. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI NERASPOREĐENE NETO DOBITI IZ 2017. GODINE RADI POKRIĆA GUBITKA POSLOVANJA PRIKAZANOG U ZAVRŠNOM RAČUNU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU  - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 32. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU S FINANSIJSKIM POSLOVANJEM ZA PERIOD 01.01. – 30. 06. 2021. GODINE JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac direktor
 33. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O RADU JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 34. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU – izvjestilac direktor
 35. DAVANJE ODOBRENJA NA IZVJEŠTAJ O  ZAVRŠNOM RAČUNU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2020. GODINU  - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 36. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODREĐIVANJU CIJENE RADA U JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH -  izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 37. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 30. 6. 2021. GODINE - izvjestilac direktor
 38. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA RAD, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU PO ZAKLJUČKU SKUPŠTINE BROJ: 01-02-590/21 OD 28.1.2021. GODINE – izvjestilac Komisija
 39. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA KOMUNALNU, JAVNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLINE PO ZAKLJUČKU SKUPŠTINE BROJ: 01-02-590/21 OD 28. 1. 2021. GODINE – izvjestilac Komisija
 40. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH   - izvjestilac član Upravnog odbora                                                                                                                                                                                                             
 41. RAZMATRANJE I USVAJANJE KVARTALNOG IZVJEŠTAJA O RADU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 01.04.2021. – 30.06.2021. GODINE - izvjestilac član Upravnog odbora
 42. RAZMATRANJE INFORMACIJE O DOKUMENTU OKVIRNOG BUDŽETA (DOB) BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 2022. – 2024. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 43. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU BEZBJEDNOSTI ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2021. GODINE – izvjestilac šef Policije
 44. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR 2021. – 30. JUNI 2021. GODINE – izvjestilac predsjednik Nezavisnog odbora
 45. 45. RAZMATRANJE INFORMACIJE O REALIZACIJI ODLUKE O USVAJANJU PRIJEDLOGA MJERA ZA OTKLANJANJE PROBLEMA U FUNKCIONISANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH, broj: 01-02-150/17 od 7. 6. 2017. godine (prijedlog Kluba poslanika NiP-a)   - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 46. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAPLATI ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U CENTRU GRADA (prijedlog poslanika Bore Ristića) izvjestilac gradonačelnik
 47. RAZMATRANJE INFORMACIJE O BROJU OSOBA KOJE SU ISPUNILE USLOVE ZA PENZIJU, A JOŠ SE NALAZE U RADNOM ODNOSU U INSTITUCIJAMA I SUBJEKTIMA ČIJI JE OSNIVAČ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog poslanika Šemse Sakovića)  - izvjestilac gradonačelnik
 48. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S JAVNIM POZIVOM UDRUŽENJIMA GRAĐANA (prijedlog poslanice Milijane Simić)  - izvjestilac gradonačelnik
 49. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANICE MILIJANE SIMIĆ - izvjestilac gradonačelnik
 50. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA DAMIRA BULČEVIĆA O ANGAŽOVANJU LICA PO UGOVORIMA O POSEBNIM, PRIVREMENIM POSLOVIMA I UGOVORIMA O DJELU  - izvjestilac gradonačelnik
 51. RAZMATRANJE INFORMACIJE O JAVNOM OBJAVLJIVANJU SVIH PLAĆENIH RAČUNA ORGANA JAVNE UPRAVE, INSTITUCIJA, JAVNIH PREDUZEĆA, USTANOVA, ZAVODA I FONDOVA BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog kluba poslanika PDP-a)
 52. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPKU I DINAMICI IZRADE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Branislava Markovića) - izvjestilac gradonačelnik
 53. RAZMATRANJE INFORMACIJE O BROJU DJECE KOJA SU  IZGUBILA PRAVO NA DJEČIJI DODATAK TOKOM 2020. – 2021 GODINE (prijedlog poslanika Srđana Blažića) – izvjestilac gradonačelnik
 54. RAZMATRANJE INFORMACIJE O INICIJATIVI ZA USPOSTAVLJANJE I IMPLEMENTACIJU PROJEKTA eBeba U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog Kluba poslanika SNSD-a)
 55. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI – prvo čitanje

 

NAPOMENA: Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama