10. REDOVNA SJEDNICA

Obavještavamo Vas da se 10. redovna sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH, zakazana za 12. april 2017. godine, odgađa zbog odsustva većeg broja zastupnika  Skupštine Brčko distrikta BiH kao i nastupajućih vjerskih praznika, i ista se zakazuje za srijedu 19. april 2017. godine s početkom u 10  sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH – po hitnom postupku
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – po hitnom postupku
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA NEKRETNINE BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Siniše Golića)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O VERIFIKACIJI IMENOVANJA ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Skupštine
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA U MZ GORNJI BREZIK – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH – REKONSTRUKCIJA  NEKATEGORISANOG PUTA U MZ KRBETI – izvjestilac gradonačelnik
 11. DAVANJE SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 12. DAVANJE SAGLASNOSTI NA POSLOVNI PLAN JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA  PAPIRE OD  VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Komisije
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac šef Policije
 15. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O REZULTATIMA AKTIVNOSTI INSTITUCIJE OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predstavnik Kancelarije Ombudsmena
 16. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBJEDNOST ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 17. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE -  izvjestilac glavni revizor
 18. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 19. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR  2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA JAVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR  2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JP „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR  2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor

Radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama