Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

10. REDOVNA SJEDNICA

Obavještavamo Vas da se 10. redovna sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH, zakazana za 12. april 2017. godine, odgađa zbog odsustva većeg broja zastupnika  Skupštine Brčko distrikta BiH kao i nastupajućih vjerskih praznika, i ista se zakazuje za srijedu 19. april 2017. godine s početkom u 10  sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH – po hitnom postupku
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – po hitnom postupku
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA NEKRETNINE BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog zastupnika Siniše Golića)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O VERIFIKACIJI IMENOVANJA ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Skupštine
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH – REKONSTRUKCIJA PUTA U MZ GORNJI BREZIK – izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA BRČKO DISTRIKTA BiH – REKONSTRUKCIJA  NEKATEGORISANOG PUTA U MZ KRBETI – izvjestilac gradonačelnik
 11. DAVANJE SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 12. DAVANJE SAGLASNOSTI NA POSLOVNI PLAN JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2017. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA  PAPIRE OD  VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predsjednik Komisije
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac šef Policije
 15. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O REZULTATIMA AKTIVNOSTI INSTITUCIJE OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BiH ZA 2016. GODINU – izvjestilac predstavnik Kancelarije Ombudsmena
 16. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBJEDNOST ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 17. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE -  izvjestilac glavni revizor
 18. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 19. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR  2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 20. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 21. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 22. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 23. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  ODJELJENJA ZA JAVNE POSLOVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 24. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR  2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 25. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JP „RADIO BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2015. GODINE
 26. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JP „LUKA BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR  2015. GODINE - izvjestilac glavni revizor

Radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama