MILIĆ: U BUDŽETU ZA 2022. GODINU POTREBNO OBEZBIJEDITI SREDSTVA ZA RAD DNEVNOG CENTRA

mala 3.OŠ 1„Uputiću amandmane na Prijedlog budžeta za 2022. godinu kojim bi se obezbijedila sredstva za stalnu poziciju profesionalnog asistenta koji će raditi sa djecom s poteškoćama u razvoju koja pohađaju Treću osnovnu školu, kao i sredstva za formiranje i rad dnevnog centra za ovu djecu i mlade s područja Distrikta“, rekao je predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Siniša Milić prilikom posjete Trećoj osnovnoj školi, jednom od odjeljenja u Petoj osnovnoj školi u koje idu djeca romske nacionalnosti i JU obdanište „Naša djeca“ u naselju Ilićka, a povodom Nedjelje djeteta.

Milić je naveo da su ta sredstva neophodna kako bi se djeci s poteškoćama u razvoju omogućila kvalitetnija inkluzija u školi i društvu.

„Insistirat ćemo i na tome da se svake godine traži izvještaj u odnosu na međunarodne standarde o pravima djeteta u Brčkom, da podvučemo liniju i vidimo kako i na koji način ta prava možemo unapređivati“, istakao je Milić.

Direktor Treće osnovne škole Vladimir Simić istakao je da  školu pohađa dvanaest učenika s poteškoćama u razvoju koji su raspoređeni u dva odjeljenja, da je glavni problem nedostatak stalnog profesionalnog asistenta za rad s tom djecom,  te da s djecom rade asistenti primljeni po ugovoru o djelu.  Vrtić 4

Direktor Pete Osnovne škole Mirza Fazlović istakao je da od 888 učenika koliko ih ukupno ima u centralnoj i dvije područne škole, 94 učenika su Romi i da u zadnje tri godine bilježe porast učenika iz te  populacije.  

Direktorica JU obdanište „Naša djeca“ Jasna Jovičić istakla je da u toj ustanovi djecu od najranijeg doba upoznaju sa njihovim pravima ali i obavezama. 

S predsjednikom Milićem  djecu su posjetili i Ana Kotur-Erkić i Željko Lazarević, dobitnici specijalnog priznanja Unicefa BiH za novinarski doprinos u zaštiti prava djeteta.

Podijelite na društvenim mrežama