16. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati po završetku nastavka 15. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 10. novembar 2021. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice. 

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D 

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU  PRESTANKA MANDATA POSLANIKA ŠEMSI SAKOVIĆU  - izvjestilac predsjedavajući Komisije za izbor i imenovanje
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE O DODJELI MANDATA HALILU LJUCI - izvjestilac predsjedavajući Komisije za izbor i imenovanje
 3. POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE POSLANIKA HALILA LJUCE
 4. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O PČELARSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
 7.  RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVLAČENJU NACRTA ZAKONA O POSLOVNIM ZONAMA U BRČKO DISTRIKTU BiH  IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE – izvjestilac predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA RAZVOJNO- GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac predsjedavajući Komisije za izbor i imenovanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE U MZ POTOČARI -  izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  NISKONAPONSKE MREŽE U MZ LIPOVAC -  izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  REZERVOARA ZA VODU NA NOVOFORMIRANOJ PARCELI KO ISLAMOVAC -  izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE U URBANOM PODRUČJU CERIK - izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA   VODOVODNE MREŽE U DIJELU URBANOG PODRUČJA ŠATOROVIĆI I DUBRAVICE DONJE-  izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  POTISNOG CJEVOVODA I MULJNOG ISPUSTA U K.O. ISLAMOVAC I K.O. GORNJI RAHIĆ -  izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA   NISKONAPONSKE MREŽE U MZ KLANAC -  izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  PUTA U MZ PRIJEDOR -  izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA VODOVODNE MREŽE U MZ I MAJ I MZ POTOČARI -  izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA   ULICE U MZ GRBAVICA -  izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE UDRUŽENJE DAVALACA KRVI „KAP SPASA“ -  izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE CENTAR ZA ARHEOLOŠKA I ETNOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA „NEOLIT“ -  izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 24. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE VAN UGOVORNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA S PODRUČJA BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“  D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD OD 01. 01. DO 30. 06. 2021. GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 26. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REVIDIRANI/AŽURIRANI POSLOVNI PLAN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU  BR. I - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 27. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REVIDIRANI POSLOVNI PLAN JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2021. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA  JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2021. GODINE - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE  ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020.GODINE - izvjestilac glavni revizor
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 33. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 34. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAPLATI ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U CENTRU GRADA (prijedlog poslanika Bore Ristića) –   izvjestilac gradonačelnik
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S JAVNIM POZIVOM UDRUŽENJIMA GRAĐANA (prijedlog poslanice Milijane Simić) -    izvjestilac gradonačelnik
 37. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA DAMIRA BULČEVIĆA O ANGAŽOVANJU LICA PO UGOVORIMA O POSEBNIM, PRIVREMENIM POSLOVIMA I UGOVORIMA O DJELU  -  izvjestilac gradonačelnik
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPKU I DINAMICI IZRADE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Branislava Markovića)  -  izvjestilac gradonačelnik
 39. RAZMATRANJE INFORMACIJE O BROJU DJECE KOJA SU IZGUBILA PRAVO NA DJEČIJI DODATAK TOKOM 2020. – 2021. GODINE (prijedlog poslanika Srđana Blažića) -  izvjestilac gradonačelnik
 40. RAZMATRANJE INFORMACIJE DIREKCIJE ZA FINANSIJE O SVIM POTREBAMA KOJE SE TIČU TEHNOLOGIJA OD PROGRAMA SOFTVERA KOJE BI NJIHOV RAD UČINIO EFIKASNIM (prijedlog poslanika Ljubiše Lukića) -  izvjestilac gradonačelnik
 41. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA PEDAGOŠKE INSTITUCIJE O UNAPREĐENJU NASTAVNIČKE PRAKSE I UVOĐENJA INOVACIJA U NASTAVI (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) -  izvjestilac gradonačelnik

 

NAPOMENA: Raspoloživi radni materijali u elektronskom obiku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama