Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

16. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati po završetku nastavka 15. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 10. novembar 2021. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice. 

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D 

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU  PRESTANKA MANDATA POSLANIKA ŠEMSI SAKOVIĆU  - izvjestilac predsjedavajući Komisije za izbor i imenovanje
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE O DODJELI MANDATA HALILU LJUCI - izvjestilac predsjedavajući Komisije za izbor i imenovanje
 3. POLAGANJE ZAKLETVE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE POSLANIKA HALILA LJUCE
 4. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O PČELARSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje
 7.  RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVLAČENJU NACRTA ZAKONA O POSLOVNIM ZONAMA U BRČKO DISTRIKTU BiH  IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE – izvjestilac predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O SPROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA RAZVOJNO- GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac predsjedavajući Komisije za izbor i imenovanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestilac predsjednik Skupštine
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE U MZ POTOČARI -  izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  NISKONAPONSKE MREŽE U MZ LIPOVAC -  izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  REZERVOARA ZA VODU NA NOVOFORMIRANOJ PARCELI KO ISLAMOVAC -  izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  FEKALNE KANALIZACIONE MREŽE U URBANOM PODRUČJU CERIK - izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA   VODOVODNE MREŽE U DIJELU URBANOG PODRUČJA ŠATOROVIĆI I DUBRAVICE DONJE-  izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  POTISNOG CJEVOVODA I MULJNOG ISPUSTA U K.O. ISLAMOVAC I K.O. GORNJI RAHIĆ -  izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA   NISKONAPONSKE MREŽE U MZ KLANAC -  izvjestilac gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  PUTA U MZ PRIJEDOR -  izvjestilac gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA VODOVODNE MREŽE U MZ I MAJ I MZ POTOČARI -  izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA   ULICE U MZ GRBAVICA -  izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE UDRUŽENJE DAVALACA KRVI „KAP SPASA“ -  izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE CENTAR ZA ARHEOLOŠKA I ETNOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA „NEOLIT“ -  izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 24. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE VAN UGOVORNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA S PODRUČJA BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“  D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD OD 01. 01. DO 30. 06. 2021. GODINE – izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 26. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REVIDIRANI/AŽURIRANI POSLOVNI PLAN JP „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU  BR. I - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 27. DAVANJE SAGLASNOSTI NA REVIDIRANI POSLOVNI PLAN JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2021. GODINU - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA  JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2021. GODINE - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 29. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE  ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 30. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA OBRAZOVANJE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020.GODINE - izvjestilac glavni revizor
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA  PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 33. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 34. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2020. GODINE - izvjestilac glavni revizor
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAPLATI ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U CENTRU GRADA (prijedlog poslanika Bore Ristića) –   izvjestilac gradonačelnik
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S JAVNIM POZIVOM UDRUŽENJIMA GRAĐANA (prijedlog poslanice Milijane Simić) -    izvjestilac gradonačelnik
 37. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA DAMIRA BULČEVIĆA O ANGAŽOVANJU LICA PO UGOVORIMA O POSEBNIM, PRIVREMENIM POSLOVIMA I UGOVORIMA O DJELU  -  izvjestilac gradonačelnik
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPKU I DINAMICI IZRADE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Branislava Markovića)  -  izvjestilac gradonačelnik
 39. RAZMATRANJE INFORMACIJE O BROJU DJECE KOJA SU IZGUBILA PRAVO NA DJEČIJI DODATAK TOKOM 2020. – 2021. GODINE (prijedlog poslanika Srđana Blažića) -  izvjestilac gradonačelnik
 40. RAZMATRANJE INFORMACIJE DIREKCIJE ZA FINANSIJE O SVIM POTREBAMA KOJE SE TIČU TEHNOLOGIJA OD PROGRAMA SOFTVERA KOJE BI NJIHOV RAD UČINIO EFIKASNIM (prijedlog poslanika Ljubiše Lukića) -  izvjestilac gradonačelnik
 41. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA PEDAGOŠKE INSTITUCIJE O UNAPREĐENJU NASTAVNIČKE PRAKSE I UVOĐENJA INOVACIJA U NASTAVI (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) -  izvjestilac gradonačelnik

 

NAPOMENA: Raspoloživi radni materijali u elektronskom obiku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama