ODLUKA - JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PČELARSTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 22 Statuta Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10) i članova 64, 129 i 130 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 54/18 – prečišćeni tekst, 17/20 i 24/20), razmatrajući Nacrt zakona o pčelarstvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta BiH, na 16. redovnoj sjednici, održanoj 10. novembra 2021. godine, donosi

O D L U K U

O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU

ZAKONA O PČELARSTVU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1

 

Ovom odlukom uređuje se način održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o pčelarstvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Član 2

 

Nosioci aktivnosti provođenja javne rasprave su Komisija za ekonomski razvoj i poljoprivredu Skupštine i Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vlade Brčko distrikta BiH.

Član 3

 

Zadužuju se Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH i Vlada Brčko distrikta BiH da u roku od tri (3) dana od dana usvajanja ove odluke, Nacrt zakona iz člana 1 ove odluke učine dostupnim na web-stranici Skupštine Brčko distrikta BiH www.skupstinabd.ba i web-stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net 
KLIK OVDJE ZA PREUZIMANJE.

Član 4

 

Javna rasprava održat će se u srijedu 17. novembra 2021. godine u 16 sati u velikoj sali Skupštine Brčko distrikta BiH.

Član 5

 

Finansijska sredstva za organizovanje i provođenje javne rasprave obezbijedit će Vlada Brčko distrikta BiH.

Član 6

 

Nakon sprovedene javne rasprave Komisija za ekonomski razvoj i poljoprivredu Skupštine Brčko distrikta BiH sumirat će rezultate kompletne rasprave i podnijeti Skupštini izvještaj s prijedlozima i mišljenjima s javne rasprave.

 

Član 7

 

Zapisnici s javne rasprave dostavit će se poslanicima Skupštine Brčko distrikta BiH, Zakonodavnoj komisiji Skupštine Brčko distrikta BiH, Komisiji za ekonomski razvoj i poljoprivredu Skupštine, Odjeljenju za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, gradonačelniku Brčko distrikta BiH, prije nego što se Nacrt zakona uputi u proceduru drugog čitanja.

Član 8

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 01-02-6111/21

Brčko,  10. 11. 2021. godine                                                                                                                           

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

Mr. sci. Siniša Milić

 

Podijelite na društvenim mrežama