ODRŽAN PRVI DIO 19. REDOVNE SJEDNICE, NASTAVAK ZA 14 DANA

mala foto 19. rs Skupština Brčko distrikta BiH započela je 19. redovno zasjedanje u čijem prvom dijelu je usvojila odluku o  utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt koja se odnosi na izgradnju glavnog transportnog cjevovoda od naselja Plazulje do naselja Potočari.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da će se ovim projektom riješiti problem vodosnabdijevanja u naseljima koja se nalaze u blizini fabrike vode, a nemaju obezbijeđeno vodosnabdijevanje iz te fabrike.Foto Siniša Milić

Na 19. redovnom zasjedanju usvojeno je još osam odluka o utvrđivanju javnog interesa, a koje se odnose na: izgradnju fekalnog kolektora u stambenom naselju Gredice,  izgradnju puteva u mjesnim zajednicama Gornje Dubravice, Bijela i Gornja Skakava, izgradnju pristupne ulice u MZ Gornji Brezik, izgradnju rezervoara za vodu u urbanom području Potočari, izgradnju niskonaponske mreže u MZ Lipovac i uređenje dijela korita rijeke Brke kroz stambeno naselje Broduša.

U drugom čitanju,  usvojeni su  Zakon o socijalnom preduzetništvu i izmjene Zakona o bankama Distrikta.

O Nacrtu zakona o igrama na sreću i Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o prekršajima, u drugom čitanju, poslanici će se izjasniti za 14 dana za kada je zakazan nastavak 19. redovnog zasjedanja.

Potpredsjednik Skupštine Ivo Filipović rekao je da je tako odlučeno jer nisu pripremljeni, u potpunosti, svi amandmani te da su potrebne i dodatne konsultacije za tri amandmana na predloženi zakon o igrama na sreću.foto Ivo Filipović

U prvom dijelu 19. redovne sjednice Skupština je usvojila odluku o raspisivanju javnog poziva za izbor i imenovanje članova Vijeća nacionalnih manjina, Izvještaj o radu Vlade Brčko distrikta za 2021. godinu kao i Program razvoja zaštite i spašavanja u Distriktu za period od 2022. do 2027. godine.

Data je saglasnost na Izmjene i dopune pravilnika o radu JP „Putevi Brčko“ i usvojen je zaključak Skupštine kojim se daje odobrenje Stručnoj službi Skupštine da predlagaču vrati radni materijal ukoliko taj materijal dostavi nepotpun.

Saglasnost Skupštine dobio je i Poslovni plan JP „Putevi Brčko“ za 2022. godinu.

Usvojen je kvartalni izvještaj o radu člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Putevi Brčko“ iz reda službenika zaposlenih u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta za period od 1. septembra do 30. novembra 2021. godine.

Razmotren je godišnji plan revizije za 2022. godinu Kancelarije za reviziju javne uprave.

Za narednu sjednicu odgođene su sljedeće tačke:

  1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o izmjenama odluke  o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja,
  2. Davanje saglasnosti na Odluku o rebalansu finansijskog plana Fonda zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu,
  3. Davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ostvarivanju zdravstvene zaštite van ugovornih zdravstvenih ustanova s područja Distrikta,
  4. Davanje saglasnosti na Plan poslovanja JP „Komunalno Brčko“ za 2022.  godinu,
  5. Davanje saglasnosti na Strateški plan JP „Komunalno Brčko“ za period 2022-2024. godine,
  6. Davanje saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o isplati toplog obroka  u JP „Komunalno Brčko“,
  7. Davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenika JP „Komunalno Brčko“,
  8. Razmatranje specijalnog izvještaja o efikasnosti zakonskih rješenja o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom u BiH,
  9. Razmatranje specijalnog izvještaja o govoru mržnje u BiH,
  10. Razmatranje informacije o postupanjima po pitanju realizacije ideje osnivanja hospisa u JZU „Zdravstveni centar Brčko“.

S dnevnog reda povučena je tačka koja se odnosi na razmatranje informacije o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u Brčko distriktu.

Podijelite na društvenim mrežama