ODRŽAN SASTANAK ŠEFOVA POSLANIČKIH KLUBOVA I GRADONAČLENIKA, DOGOVOREN DNEVNI RED ZA 22. REDOVNU SJEDNICU

mala Foto Pripremni za 22. rsPrema dogovoru šefova poslaničkih klubova i gradonačelnika Brčko distrikta, dvadeset druga redovna sjednica Skupštine Brčko distrikta bit će održana u srijedu, 16. marta s početkom u 10 sati.

Na sastanku je dogovoren i dnevni red ove sjednice na kojem će se, u prvom čitanju, naći Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pravnim licima koje formira Distrikt kao i Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnim preduzećima.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da se predložene izmjene i dopune ovih zakona odnose na brisanje obaveze članova upravnih odbora u javnim preduzećima, odnosno pravnim licima, koja dolaze iz reda državnih službenika, da podnose kvartalne izvještaje Skupštini Brčko distrikta BiH.Milić izjava

„Predviđeno je da se objava javnih konkursa za izbor članova upravnih odbora u pravnim licima koje formira Brčko distrikt vrši isključivo na njihovim internet stranicama. U drugom čitanju će se naći Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o stečaju, za koji nije bilo amandmana između dva čitanja“, istakao je Milić.

Milić je napomenuo da je u dnevni red 22. redovne sjednice uvršteno i više odluka o proglašenju javnog interesa u funkciji  realizacije kapitalnih projekata kao i nekoliko izvještaja o radu institucija Brčko distrikta BiH, te da će prvi put izvještaj  o radu podnijeti Komisija za odlučivanje o sukobu interesa.

On je dodao da je u dnevni red uvršten niz informacija među kojima je i, na prijedlog PDP-a, informacija o prijedlogu mjera za regulisanje cijena, te da je poslanički klub SNSD-a u saradnji s koalicionim partnerima  uputio Vladi Distrikta prijedloge zakona o ograničavanju cijena čija suština je  davanje pravnog osnova Vladi da svojim odlukama može da ograniči maržu pod određenim uslovima.

Podijelite na društvenim mrežama