DNEVNI RED 22. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE

Sjednica će se održati 16. marta 2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.   

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI  ZAKONA O PRAVNIM LICIMA KOJE OSNIVA BRČKO DISTRIKT – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SDA, SNSD i HDZ)
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SDA, SNSD i HDZ)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DJEČIJOJ ZAŠTITI BRČKO DISTRIKTA BiH  - prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SBB)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O STEČAJU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA -  izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ GORNJA SKAKAVA - izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ 1. MAJ -  izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ GREDICE - izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST „ORGANIZACIJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA“ GORNJI RAHIĆ  -  izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU  PRIJEDLOGA REGULACIONOG PLANA IZVORIŠTA VODE „PLAZULJE I“ U BRČKO DISTRIKTU BiH -  izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU  PRIJEDLOGA REGULACIONOG PLANA „RIJEKE I“ U BRČKO DISTRIKTU BiH -  izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA DIJELA URBANOG PODRUČJA „GORNJI RAHIĆ-CENTAR“ U BRČKO DISTRIKTU BiH -  izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA DIJELA STAMBENOG NASELJA „MERAJE“ U BRČKO DISTRIKTU BiH -  izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA „ZONA RADA I INDUSTRIJE-INTERPLET“ U BRČKO DISTRIKTU BiH -  izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE -  izvjestilac Upravni odbor
 17. DAVANJE SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac Upravni odbor
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac direktor Direkcije
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2021. GODINU – izvjestilac predsjednik Komisije
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O OCJENI RADA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac predsjednik Nezavisnog odbora
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU VIJEĆA ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac direktor Direkcije za finansije
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD JANUAR – OKTOBAR 2021. GODINE - izvjestilac Upravni odbor
 24. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ZAVRŠNI RAČUN JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD JANUAR – OKTOBAR 2021. GODINE - izvjestilac Upravni odbor
 25. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O RADU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH -izvjestilac Upravni odbor
 26. RAZMATRANJE INFORMACIJE TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA POVODOM POSLANIČKOG PITANJA POSLANIKA MLADENA VASIĆA – izvjestilac glavni tužilac
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPKU I DINAMICI IZRADE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Branislava Markovića) -  izvjestilac gradonačelnik
 28. RAZMATRANJE INFORMACIJE O INICIJATIVI ZA  IZRADU NOVOG ZAKONA O PLATNIM TRANSAKCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog Kluba poslanika SNSD)
 29. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRINUDNO PREKINUTIM TRUDNOĆAMA ČIJI JE UZROK TROMBOFILIJA (prijedlog poslanika Ljubiše Lukića) – izvjestilac direktor JZU
 30. RAZMATRANJE INFORMACIJE O USAGLAŠAVANJU PLATA ZAPOSLENIH U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH S PLATAMA U JAVNOJ UPRAVI (prijedlog poslanika Dražena Vrkačevića) -  izvjestilac Upravni odbor
 31. RAZMATRANJE INFORMACIJE O DOGAĐAJIMA VEZANIM ZA ORGANIZACIJU I REALIZACIJU 38. POZORIŠNIH SUSRETA U  BRČKO DISTRIKTU BiH U 2021. GODINI (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) -  izvjestilac gradonačelnik
 32. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA PEDAGOŠKE  INSTITUCIJE O UNAPREĐIVANJU NASTAVNIČKE PRAKSE I UVOĐENJA INOVACIJA U NASTAVI (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) -  izvjestilac gradonačelnik
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROBLEMIMA KOJI POSTOJE KOD ODRŽAVANJA GRADSKIH JAVNIH ČESMI I PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO PREVAZILAŽENJE (prijedlog Kluba poslanika PDP-a)
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O SUBVENCIJAMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog poslanice Milijane Simić) -  izvjestilac gradonačelnik
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA PROPISIVANJA MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA POJEDINIH OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA (prijedlog  Kluba poslanika PDP)
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA REALIZACIJE PROJEKTA REVITALIZACIJE LUKE BRČKO (prijedlog Kluba poslanika SP) – izvjestilac gradonačelnik
 37. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POVEĆANJU POREZA NA NEKRETNINE U BRČKO DISTRIKTU BiH  ZA 2022. GODINU (prijedlog poslanika Damira Bulčevića)
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU BEZBJEDNOSTI UKLJUČUJUĆI I DEŠAVANJA VEZANA ZA PROLAZAK VOZILA MUP-a REPUBLIKE SRPSKE KROZ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog poslanice Ine Pamukčić)
 39. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU I BROJU  UPISA UČENIKA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE (prijedlog poslanika Halila Ljuce)
 40. RAZMATRANJE INFORMACIJE O ZAKUPIMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA (prijedlog poslanika Halila Ljuce)
 41. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POTREBI FORMIRANJA KOMUNALNE POLICIJE U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog poslanika Damira Bulčevića)
 42. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POTREBI FORMIRANJA ROBNIH REZERVI U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog poslanika Damira Bulčevića)
 43. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PLANA ANTISTAGFLACIJSKE POLITIKE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Damira Bulčevića)

Podijelite na društvenim mrežama