Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

DNEVNI RED 22. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE

Sjednica će se održati 16. marta 2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.   

 

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI  ZAKONA O PRAVNIM LICIMA KOJE OSNIVA BRČKO DISTRIKT – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SDA, SNSD i HDZ)
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SDA, SNSD i HDZ)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DJEČIJOJ ZAŠTITI BRČKO DISTRIKTA BiH  - prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika SBB)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O STEČAJU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PROMJENI NAMJENE JAVNOG DOBRA -  izvjestilac gradonačelnik
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ GORNJA SKAKAVA - izvjestilac gradonačelnik
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ 1. MAJ -  izvjestilac gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ GREDICE - izvjestilac gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST „ORGANIZACIJE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA“ GORNJI RAHIĆ  -  izvjestilac gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU  PRIJEDLOGA REGULACIONOG PLANA IZVORIŠTA VODE „PLAZULJE I“ U BRČKO DISTRIKTU BiH -  izvjestilac gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU  PRIJEDLOGA REGULACIONOG PLANA „RIJEKE I“ U BRČKO DISTRIKTU BiH -  izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA DIJELA URBANOG PODRUČJA „GORNJI RAHIĆ-CENTAR“ U BRČKO DISTRIKTU BiH -  izvjestilac gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRAVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA DIJELA STAMBENOG NASELJA „MERAJE“ U BRČKO DISTRIKTU BiH -  izvjestilac gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA „ZONA RADA I INDUSTRIJE-INTERPLET“ U BRČKO DISTRIKTU BiH -  izvjestilac gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE -  izvjestilac Upravni odbor
 17. DAVANJE SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN JZU „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac Upravni odbor
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU DIREKCIJE ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac direktor Direkcije
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KANCELARIJE ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU BiH ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2021. GODINU – izvjestilac predsjednik Komisije
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O OCJENI RADA ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac predsjednik Nezavisnog odbora
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU VIJEĆA ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac direktor Direkcije za finansije
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD JANUAR – OKTOBAR 2021. GODINE - izvjestilac Upravni odbor
 24. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ZAVRŠNI RAČUN JP „RADIO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD JANUAR – OKTOBAR 2021. GODINE - izvjestilac Upravni odbor
 25. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O RADU JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH -izvjestilac Upravni odbor
 26. RAZMATRANJE INFORMACIJE TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA POVODOM POSLANIČKOG PITANJA POSLANIKA MLADENA VASIĆA – izvjestilac glavni tužilac
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPKU I DINAMICI IZRADE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Branislava Markovića) -  izvjestilac gradonačelnik
 28. RAZMATRANJE INFORMACIJE O INICIJATIVI ZA  IZRADU NOVOG ZAKONA O PLATNIM TRANSAKCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog Kluba poslanika SNSD)
 29. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PRINUDNO PREKINUTIM TRUDNOĆAMA ČIJI JE UZROK TROMBOFILIJA (prijedlog poslanika Ljubiše Lukića) – izvjestilac direktor JZU
 30. RAZMATRANJE INFORMACIJE O USAGLAŠAVANJU PLATA ZAPOSLENIH U JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH S PLATAMA U JAVNOJ UPRAVI (prijedlog poslanika Dražena Vrkačevića) -  izvjestilac Upravni odbor
 31. RAZMATRANJE INFORMACIJE O DOGAĐAJIMA VEZANIM ZA ORGANIZACIJU I REALIZACIJU 38. POZORIŠNIH SUSRETA U  BRČKO DISTRIKTU BiH U 2021. GODINI (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) -  izvjestilac gradonačelnik
 32. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA PEDAGOŠKE  INSTITUCIJE O UNAPREĐIVANJU NASTAVNIČKE PRAKSE I UVOĐENJA INOVACIJA U NASTAVI (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) -  izvjestilac gradonačelnik
 33. RAZMATRANJE INFORMACIJE O PROBLEMIMA KOJI POSTOJE KOD ODRŽAVANJA GRADSKIH JAVNIH ČESMI I PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO PREVAZILAŽENJE (prijedlog Kluba poslanika PDP-a)
 34. RAZMATRANJE INFORMACIJE O SUBVENCIJAMA PREDŠKOLSKIH USTANOVA U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog poslanice Milijane Simić) -  izvjestilac gradonačelnik
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA PROPISIVANJA MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA POJEDINIH OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA (prijedlog  Kluba poslanika PDP)
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA REALIZACIJE PROJEKTA REVITALIZACIJE LUKE BRČKO (prijedlog Kluba poslanika SP) – izvjestilac gradonačelnik
 37. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POVEĆANJU POREZA NA NEKRETNINE U BRČKO DISTRIKTU BiH  ZA 2022. GODINU (prijedlog poslanika Damira Bulčevića)
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU BEZBJEDNOSTI UKLJUČUJUĆI I DEŠAVANJA VEZANA ZA PROLAZAK VOZILA MUP-a REPUBLIKE SRPSKE KROZ BRČKO DISTRIKT BiH (prijedlog poslanice Ine Pamukčić)
 39. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STANJU I BROJU  UPISA UČENIKA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE (prijedlog poslanika Halila Ljuce)
 40. RAZMATRANJE INFORMACIJE O ZAKUPIMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA (prijedlog poslanika Halila Ljuce)
 41. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POTREBI FORMIRANJA KOMUNALNE POLICIJE U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog poslanika Damira Bulčevića)
 42. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POTREBI FORMIRANJA ROBNIH REZERVI U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog poslanika Damira Bulčevića)
 43. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PLANA ANTISTAGFLACIJSKE POLITIKE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Damira Bulčevića)

Podijelite na društvenim mrežama