Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

ODRŽANA 22. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

mala Foto 1 22.rsSkupština Brčko distrikta održala je 22. redovno zasjedanje na kojem je, u prvom čitanju, usvojila Izmjene Zakona o pravnim licima i o javnim preduzećima koje osniva Brčko distrikt, a koje se odnose na brisanje obaveze članova upravnih odbora u javnim preduzećima i pravnim licima, koji dolaze iz reda državnih službenika, da podnose kvartalne izvještaje Skupštini Brčko distrikta BiH.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da se pristupilo izmjenama navedenih zakona jer je utvrđeno da su ove obaveze člana upravnog odbora iz reda državnih službenika suvišne jer predsjednik upravnog odbora podnosi kompletan izvještaj o radu Skupštini i Vladi Distrikta.

Milić je napomenuo da je u izmjenama ovih zakona  utvrđena i obaveza da se raspisivanje javnog poziva za izbor članova Upravnog odbora vrši putem internet stranice Skupštine i internet stranice pravnih lica.Foto 2 22.rs

„Do sada je važilo da se ti javni konkursi  objavljuju u tri dnevna lista koja izlaze na prostoru BiH. U ostalim zakonima ta norma je brisana i princip transparentnosti ostvaruje se i kroz objavu javnog poziva na internet stranici, što  će predstavljati i određene uštede u samom budžetu“, pojasnio je Milić.

Predsjednik Milić rekao je da predložene izmjene Zakona o dječijoj zaštiti Brčko distrikta nisu prihvaćene jer  ih je Vlada Distrikta odbacila zato što iziskuju znatne novčane implikacije te da njima, na identičan način, nisu obuhvaćene sve kategorije stanovništva na koje se zakon odnosi.

„To ne znači da se u narednom periodu ova materija neće sveobuhvatno analizirati i u skladu s budžetom ponuditi novo rješenje“, istakao je Milić.

Za naredno zasjedanje odgođeno je usvajanje Izmjena Zakona o stečaju u drugom čitanju. Usvojene su  Izmjene i  dopune Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih komisija, Odluka o promjeni namjene javnog dobra kao i Odluke o utvrđivanju javnog interesa koje se odnose na: izgradnju puta u MZ Gornja Skakava, izgradnju dijela ulice u mjesnim zajednicama 1. maj i Gredice te odluka o utvrđivanju javnog interesa koja se odnosi na raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist „Organizacije porodica šehida i poginulih boraca“ Gornji Rahić.

Usvojene su i odluke koje se odnose na: odobravanje Prijedloga Regulacionog plana izvorišta vode Plazulje 1, Regulacionog plana Rijeke 1. te na Izmjene i dopune regulacionih planova dijela urbanog područja Gornji Rahić-centar i dijela stambenog naselja Meraje, kao i Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana „Zona rada i industrije – Interplet“.Foto 3 22.rs

Poslanici su dali saglasnost na Finansijski plan JZU „Zdravstveni centar Brčko“ za 2022. godinu, usvojili su izvještaje o radu Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH za 2021. godinu, o radu Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu  za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine, zatim Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu, kao i Izvještaj o ocjeni rada šefa Policije Brčko distrikta za 2021. godinu, Izvještaje o radu Vijeća za računovodstvo i reviziju za 2021. godinu i JP „Radio Brčko“ za period januar-oktobar 2021. godina i dali saglasnost za Završni račun „Radija Brčko“ za isti period.

Data je saglasnost na Izmjenu Pravilnika  o radu JP „Komunalno Brčko“, razmotrena je inicijativa za izradu novog zakona o platnim transakcijama Brčko distrikta uz usvojeni zaključak da Direkcija za finansije u narednih 30 dana izanalizira stanje u ovoj oblasti i shodno rezultatima analize utvrdi najcjelishodnije rješenje za unapređenje pravnog okvira u ovoj oblasti. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku.

K znanju su primljene informacije o usaglašavanju plata zaposlenih u JP „Komunalno Brčko“ s platama u javnoj upravi, kao i informacije o događajima vezanim za organizaciju i realizaciju 38. pozorišnih susreta u Brčkom, o subvencijama predškolskih ustanova, o mogućnostima propisivanja mjera neposredne kontrole cijena pojedinih osnovnih životnih namirnica i informacija o stanju bezbjednosti uključujući i dešavanja vezana za prolazak vozila MUP-a Republike Srpske kroz Brčko distrikt.

Na razmatranje Vladi Distrikta proslijeđen je prijedlog plana antistagflacione politike Distrikta kao i informacije o potrebama formiranja komunalne policije i robnih rezervi u Brčko distriktu.Foto 4 22.rs

S dnevnog reda povučen je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta.

Za naredno zasjedanje odložene su sljedeće tačke:

1.Razmatranje informacije Tužilaštva Brčko distrikta BiH povodom poslaničkog pitanja poslanika Mladena Vasića – izvjestilac glavni tužilac

2.Razmatranje informacije o postupku i dinamici izrade prostorno-planske dokumentacije Brčko distrikta BiH (prijedlog poslanika Branislava Markovića) –  izvjestilac gradonačelnik

3.Razmatranje informacije o prinudno prekinutim trudnoćama čiji je uzrok trombofilija (prijedlog poslanika Ljubiše Lukića) – izvjestilac direktor JZU

4.Razmatranje informacije o aktivnostima Pedagoške institucije o unapređivanju nastavničke prakse i uvođenja inovacija u nastavi (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) –  izvjestilac gradonačelnik

5.Razmatranje informacije o problemima koji postoje kod održavanja gradskih javnih česmi i prijedlozi za njihovo prevazilaženje (prijedlog Kluba poslanika PDP-a)

6. Razmatranje informacije o aktivnostima realizacije projekta revitalizacije Luke Brčko (prijedlog Kluba poslanika SP-a) – izvjestilac gradonačelnik

7. Razmatranje informacije o povećanju poreza na nekretnine u Brčko distriktu BiH  za 2022. godinu (prijedlog poslanika Damira Bulčevića)

8.Informacija o stanju i broju upisa učenika u osnovne i srednje škole (prijedlog poslanika Halila Ljuce)

9.Informacija o zakupima poljoprivrednog zemljišta (prijedlog poslanika Halila Ljuce)

10.Nacrt zakona o regulisanju cijena u Brčko distriktu BiH (prijedlog poslanika SNSD-a, SDA, HDZ-a, SBiH, PDP-a, SDS-a, US, SDP-a, Đorđa Popovića)

Podijelite na društvenim mrežama