Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI S ROMSKOM ZAJEDNICOM

mala Foto potpisivanje MemorandumaPredsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić i predstavnik romske zajednice u Distriktu Mejra Šečić potpisali su danas Memorandum o saradnji čiji je cilj poboljšanje položaja Roma u ovoj lokalnoj zajednici.

Predsjednik Milić rekao je da će se formirati posebno radno tijelo koje će pratiti realizaciju obaveza iz Memoranduma što će doprinijeti integraciji romske populacije u lokalnoj zajednici kao jednog od postavljenih ciljeva te da su, prema zahtjevu Roma, definisane četiri oblasti djelovanja.

„Na ovaj način su  predstavnici Vlade i Skupštine iskazali dobru volju da rade na svemu onome što može doprinijeti integrisanju romske populacije u naše lokalno društvo. Ovaj memorandum počiva, prije svega, na Povelji Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim konvencijama koje utvrđuju i promovišu prava pripadnika manjina“, rekao je predsjednik Milić i dodao da je ovo još jedan značajan korak ka unapređenju statusa romske manjine kao najbrojnije manjine na prostoru Distrikta.

Gradonačelnik Esed Kadrić podsjetio je da Vlada Distrikta, kroz Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, provodi projekte i programe iz oblasti stambenog zbrinjavanja romske populacije i da intenzivno radi na uključivanju romske djece u nastavno-obrazovni proces što je već dalo dobre rezultate.

Gradonačelnik Kadrić je napomenuo da je Brčko distrikt svim stanovnicima, uključujući i Rome, obezbijedio zdravstvenu zaštitu te da se u, saradnji s nekim javnim preduzećima, rade programi zapošljavanja Roma.

Predstavnik romske zajednice u Distriktu i poslanik u Skupštini Brčko distrikta Mejra Šečić rekla je da je zadovoljna potpisanim Memorandumom jer su u njemu definisane četiri oblasti djelovanja i to: zdravstvo, zapošljavanje, obrazovanje i stambeno zbrinjavanje Roma.

Potpisivanju Memoranduma prethodilo je podizanje romske zastave na jarbolima ispred zgrade Skupštine i Vijećnice, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana Roma 8. aprila.

Foto romska zastava

Podijelite na društvenim mrežama