Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

DNEVNI RED 26. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE

Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE

Sjednica će se održati po završetku nastavka 25. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 8. juna  2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.    

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 24. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLANIRANJU, PROJEKTOVANJU I RAZVOJU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK -  prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH - prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH - prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH, IZBORNOJ KOMISIJI BRČKO DISTRIKTA BiH I KANCELARIJI ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH  -  prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSLANICIMA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH -  prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH -  prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U BRČKO DISTRIKTU BiH -  prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA U PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH - prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I EFIKASNOJ KOGENERACIJI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE – drugo čitanje
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAZNICIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje  (prijedlog poslanika Siniše Milića)
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA ZAPOSLENIKA BUDŽETSKIH KORISNIKA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2023. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
 17. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac gradonačelnik
 18. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA  KRAKA ULICE ZAIMA MUŠANOVIĆA U STAMBENOM NASELJU DIZDARUŠA – izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE UDRUŽENJA GRAĐANA „UNIJE VETERANA“ I UGRUŽENJA GRAĐANA „ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA“ – izvjestilac gradonačelnik
 21. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE NA KORIŠTENJE – izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU - izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU -  izvjestilac predsjednik Izborne komisije
 25. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAPLATI ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U CENTRU GRADA (prijedlog poslanika Bore Ristića) - izvjestilac gradonačelnik
 26. RAZMATRANJE INFORMACIJE O UTROŠKU SREDSTAVA FK JEDINSTVO BRČKO U PROTEKLOM PERIODU (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića)
 27. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POKRETANJU DISCIPLINSKOG POSTUPKA U ZAVODU ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića)

Podijelite na društvenim mrežama