Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

USVOJEN DRUGI REBALANS BUDŽETA ZA 2022. GODINU

mala Foto nastavak 31. i 32. rsSkupština  Brčko distrikta je na započetoj 32. redovnoj sjednici usvojila drugi rebalans budžeta Distrikta za 2022. godinu u iznosu nešto većem od 37 000 000 KM, nakon čega je ukupan Budžet Distrikta za 2022. godinu povećan na 249 000 000 KM.

Predsjedavajući skupštinske Komisije za budžet Srđan Blažić rekao je da je Komisija prihvatila deset (10) amandmana koje su uputili predstavnici mjesnih zajednica, udruženja građana i pojedinci kao i četrnaest (14) amandmana gradonačelnika  te da je dio sredstava za bruto plate i naknade koji neće biti utrošen  do kraja godine preraspoređen na kapitalni budžet, donacije udruženjima građana od opšteg interesa i Odjeljenju za obrazovanje Vlade Distrikta.

Blažić je napomenuo da će određeni broj zahtjeva i prijedloga za koji su pristigli za rebalans biti ugrađeni u konačnu verziju budžeta za 2023. godinu, da Komisiji i dalje pristižu prijedlozi građana i udruženja, da se jedan dio tih zahtjeva odnosi na povećanje plata zaposlenim u institucijama Distrikta koji imaju najniži platni razred, kao i za povećanje plata šefovima pododjeljenja koji su prema Zakonu o službenicima i namještenicima ostali nesrazmjerno raspoređeni u odnosu na svoje podređene.

Nakon što su povučene ranije predložene izmjene i dopune Zakona o sportu, poslanici su, u prvom čitanju, prihvatili novi prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona.

Potpredsjednik Skupštine Ivo Filipović  je istakao  da jedan sportski kolektiv više neće moći da povlači sva potrebna sredstva iz budžeta, već da mora pronaći i druge izvore finansiranja.

„Došlo je vrijeme da sportski kolektivi moraju pravdati sredstva koja dobiju iz budžeta. Ukoliko se sportski kolektiv samo finansira iz budžeta Distrikta, postavlja se pitanje opravdanosti njegovog postojanja“, rekao je Filipović.

Skupština je na 32. redovnom zasjedanju donijela odluku o održavanju javne rasprave o Nacrtu zakona o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji je usvojen u prvom čitanju. Javna rasprava o ovom nacrtu zakona održat će se u četvrtak, 10. novembra s početkom u 16 sati u sali za plenarna zasjedanja.

Prije početka 32. redovne sjednice  Skupština je nastavila 31. redovno zasjedanje i usvojila, u prvom čitanju Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o obrazovanju u osnovnom i srednjem obrazovanju u Brčko distriktu uz zaključak da se o ovim izmjenama i dopunama održi javna rasprava koja je zakazana za srijedu, 9. novembra s početkom u 16 sati u sali za plenarna zasjedanja.

Na 32. redovnom zasjedanju, čiji nastavak će biti naknadno utvrđen, razmatrane su i usvojene i sljedeće tačke dnevnog reda:

 1. Poslanička pitanja i odgovori
 2. Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH – prvo čitanje
 3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o povlačenju iz skupštinske procedure Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH
 4. Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH – prvo čitanje
 5. Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o izmjenama i dopuni Zakona o javnom preduzeću „Luka Brčko“ Brčko distrikt BiH – prvo čitanje (prijedlog klubova poslanika SNSD-a, SDA i HDZ-a)
 6. Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o djelatnosti osiguranja u Brčko distriktu BiH – prvo čitanje (prijedlog klubova poslanika SNSD-a, SDA i HDZ-a)
 7. Razmatranje i usvajanje Nacrta zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit – drugo čitanje (prijedlog klubova poslanika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 8. Razmatranje prijedloga budžeta Brčko distrikta BiH za 2023. godinu
 9. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Izborne komisije Brčko distrikta BiH
 10. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa – izgradnja sportskih  terena  s dječjim igralištem i pratećom opremom  u MZ Gredice
 11. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa –  izgradnja ulice Stevana Mokranjca u MZ Grčica
 12. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o odobravanju Strategije zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH za period 2022–2032. godina
 13.  Davanje saglasnosti na Odluku o iznosu naknade za angažman po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima u JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH

Za naredno zasjedanje odgođene su ove tačke dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa putem specijalne pogodbe u svrhu prenosa prava vlasništva na Medžlis islamske zajednice Brčko za potrebe mezarja

2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa  putem specijalne pogodbe u svrhu prenosa prava vlasništva na Srpsko pravoslavno arhijerejsko namjesništvo brčansko u Brčkom za potrebe groblja.

Podijelite na društvenim mrežama