Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

mala Foto-javna rasprava-Zakon o zapošljavanjuPredsjedavajući Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu Skupštine Brčko distrikta  Borislav Đulabić rekao je da je javna rasprava o Nacrtu zakona o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti bila konstruktivna, te da će sve upućene prijedloge Komisija razmotriti i proslijediti na plenarno zasjedanje.

Đulabić je istakao da će Komisija zaprimati prijedloge,  u pisanoj formi, i narednih sedam dana, te da je cilj poboljšanje teksta nacrta ovog zakona.

Igor Babić, predsjednik Sindikata Brčko distrikta, rekao je da ima nekoliko članova koji su bolje regulisani nego u prethodnom zakonu, te da je dobro što je ovim nacrtom izjednačena visina novčane naknade nezaposlenim licima koja su bila prijavljena na neki od entitetskih fondova penzijsko-invalidskog osiguranja, a usljed prekida radnog odnosa dospjela su na evidenciju Zavoda za zapošljavanje.

Babić je istakao da je Sindikat uputio inicijativu za bolje regulisanje ugovora o djelu i o privremenim i povremenim poslovima, kako bi lica koja rade po tim ugovorima imala i penziono osiguranje, a ne samo zdravstveno tako što će se  i dalje voditi kao nezaposlena lica, kao i inicijativu za učešće Sindikata i Udruženja poslodavaca u izboru članova upravnih odbora.

Podijelite na društvenim mrežama