59. REDOVNA SJEDNICA

Sjednica će se održati po završetku nastavka 58. sjednice zakazanog za  8. juli 2015. godine (srijeda) s početkom u 10 sati  u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 57. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REVIZIJI JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA  U BRČKO DISTRIKTU BiH (prijedlog zastupnika Đorđa Kojića) – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O BORAVIŠNOJ TAKSI U BRČKO DISTRIKTU BiH –drugo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA I IMENOVANJA ČLANA PRAVOSUDNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH IZ REDA GRAĐANA BRČKO DISTRIKTA BiH- izvjestilac predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENU I DOPUNU STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH - izvjestilac predsjednik Upravnog odbora
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE „ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO“ BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2014. GODINU - izvjestilac predsjednik Nadzornog odbora
 11. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI RASPOLAGANJA NOVČANIM SREDSTVIMA INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH U VEZI S BOBAR BANKOM a.d. BIJELJINA - izvjestilac glavni revizor
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 3. 2015. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU- izvjestilac predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
 14. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RJEŠAVANJU ZAHTJEVA DRUGE RAZLIKE U CIJENI U PROJEKTU „PROJEKTIRANJE I IZGRADNJA SISTEMA ZA PREČIŠĆAVANJE VODE RIJEKE SAVE U VODU ZA PIĆE KAPACITETA 330 l/s PO SISTEMU KLJUČ U RUKE“ (prijedlog zastupnika Miodraga Peranovića)
 15. RAZMATRANJE INFORMACIJE O OBNOVI PORUŠENIH KUĆA (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 16. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI SA KAPITALNIM PROJEKTIMA IZ OBLASTI VODOSNADBIJEVANJA (prijedlog zastupnika Ratka Stjepanovića)
 17. RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELJENJA ZA PRIVREDNI RAZVOJ, SPORT I KULTURU O REALIZACIJI PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U BRČKO DISTRIKTU BiH - (prijedlog zastupnice Sabire Mujkić)
 18. RAZMATRANJE INFORMACIJE ODJELJENJA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU O RADOVIMA NA LOVAČKOJ KUĆI LOVAČKOG DRUŠTVA „LANE“ GORNJI RAHIĆ – SEKCIJA ŠATOROVIĆI – (prijedlog zastupnika Adema Ribića)
 19. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S AKTIVNOSTIMA PRILIKOM USVAJANJA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2015. GODINU - (prijedlog zastupnika Ivana Krndelja)
 20. INFORMACIJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U ODJELJENJU ZA OBRAZOVANJE U PRIMJENI ZAKONA O OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU U BRČKO DISTRIKTU BiH - izvjestilac gradonačelnik

 Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE.

 

 

Podijelite na društvenim mrežama