OBAVJEŠTENJE PRETPLATNICIMA SLUŽBENOG GLASNIKA BRČKO DISTRIKTA BIH

Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH, Odlukom broj: 02-02-1375/11 od 30. 12. 2011. godine utvrdila je cijenu pretplate na izdanja Službenog glasnika Brčko distrikta BiH- štampano i internet izdanje, elektronički oblik.

Cijena godišnje pretplate na štampano izdanje Službenog glasnika Brčko distrikta BiH iznosi 351,00 KM.
Cijena godišnje pretplate na internet izdanje Službenog glasnika Brčko distrikta BiH, u elektroničkom obliku, iznosi 290,00 KM. 
Cijena godišnje pretplate na internet izdanje, u elektroničkom obliku, za pretplatnike štampanog izdanja Službenog glasnika Brčko distrikta BiH, iznosi 150,00 KM.
U cijenu je uračunat PDV i troškovi dostave štampanog izdanja i pretplatničke licence naručiocu putem pošte, na adresu navedenu u narudžbenici.

Pretplatnici zainteresovani za Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, potpisane i ovjerene narudžbenice mogu dostaviti faksom, poštom ili lično u prostorije Stručne službe, na adresu:

Stručna služba Skupštine Brčko distrikta BiH

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH

Telefon: 049/230-610 lok. 223, Draženka Simikić, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

U narudžbenici naznačiti vrstu izdanja, godinu za koju se vrši narudžba, ukupan broj primjeraka odnosno licenci Službenog glasnika Brčko distrikta BiH, adresu i tel. broj za kontaktiranje, a u slučaju promjene adrese i sl. neophodno je da na vrijeme obavijestite Stručnu službu.

Licenca za elektroničko izdanje vrijedi godinu dana od datuma izdavanja.

Uplate izvršiti na:

Žiroračun: JRDB 552 00018267624 57

Vrsta prihoda: 722669

Budžetska organizacija: 1002001

Šifra općine: 099

Podijelite na društvenim mrežama