BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  ING Registar / od 31. sjednice

  336. 15. vanredna sjednica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2011. godinu -BOS
  335. 15. vanredna sjednica- Odluka o privremenom finansiranju ođeljenja i institucija Brčko distrikta BiH-BOS
  334. 15. vanredna sjednica - Odluka o odrzavanju javne rasprave o Prijedlogu budžeta za 2011. godinu -BOS
  330. 15. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o dođeli mandata Siniši Goliču
  329. 15. vanredna sjednica - Odluka o utvrd-ivanju prestanka mandata zastupniku Mladenu Bosiću-BOS
  327. 14. vanredna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na budžet za 2010. godinu -BOS
  326. 14. vanredna sjednica - Zakljucak- rebalans budžeta za 2010. godinu -BOS
  323. 37. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju nocanih sredstava - nadoknade za životinju nad kojom je izvrчena mjera usmrćivanja-uspavljivanja i ne+kodljivog uklanjanja -BOS
  320. 37. Zaključak - provod-enje Odluke Skupštine o utvrd-ivanju neradnih dana -BOS
  319. 36. redovna sjednica - Odluka o povjeravanju javnih ovlaštenja stručnoj instituciji za tehnički pregled vozila u Brčko distriktu BiH
  318. 36. redovna sjednica - Odluka o izmjenama i dopunama odluke o obrazovanju katastarskih opština na području Brčko distrikta BiH
  316. 36. redovna sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 34. i 35. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  315. 35. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1. do 30. septembra 2010. godine
  314. 35. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1. do 31. avgusta 2010. godine
  313. 35. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1. do 31. jula 2010. godine
  312. 35. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1. do 30. juna 2010. godine
  311. 35. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1. do 31. maja 2010. godine
  310. 35. redovna sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava iz sredstava budžetske rezerve Budžeta Brčko distrikta BiH za 2010. godinu - Kraljevo
  309. 35. redovna sjednica - Odluka o utvrđivanju naknade za rad u Izbornoj komisiji Brčko distrikta BiH
  308. 35. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o dođeli lovišta u Brčko distriktu BiH
  307. 34. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o realizaciji Ugovora o izgradnji sportsko-rekreativnog centra u Gornjem Rahiću - I faza
  306. 34. redovna sjednica - Zaključak - Informacija o tužbama pravnih i fizičkih lica protiv Brčko distrikta BiH čija je vrijednost spora veća od 50 000 maraka
  305. 34. redovna sjednia - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
  304. 34. redovna sjednica - Zaključak - Izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH za 2009. godinu
  302. 34. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 33. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  301. 33. redovna sj.- Odluka o davanju saglasnosti - Izvještaj o završnom računu JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za 2009. godinu
  300. 33. redovna sj. Odluka o davanju saglasnosti - Godišnji izvještaj o radu i finansijskom stanju JP Luka Brčko d.o.o. Brčko distrikt BiH za period 1.1.-31.12.2009.
  299. 33. redovna sednicaj - Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Brčko distrikta BiH za period januar-juni 2010. godine
  298. 33. redovna sj. - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja fekalne kanalizacione mreže u dijelu urbanog područja Maoča
  297. 33. redovna sjednica Odluka o utvrđivanju javnog interesa - raspolaganje imovinom Brčko distrikta BiH,davanje na korištenje,bez naknade,mjesnoj zajednici CENTAR IV
  296. 33. redovna sjednica - Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti i postupanju sa đecom i maloljetnicima u krivičnom postupku
  295. 33. redovna sjednica - Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o porezu na dohodak
  294. 33. redovna sjednica - Odluka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 32. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  293. 32. redovna sj. - Zaključak - Ugovor o realizaciji projekta obezbjeđivanja usluge dijalize u Centru za dijalizu u Brčko distriktu BiH
  292. 32. redovna sj. - Odluka o davanju saglasnosti - Ugovor o realizaciji projekta obezbjeđivanja usluge dijalize u Centru za dijalizu u Brčko distriktu BiH
  291. 32. redovna sj. - Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje stanja u lovstvu
  290. 32. redovna sj - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija dijela postojećeg nekategorisanog puta u zaseoku Bekrići, MZ Čande
  289. 32. redovna sj. - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija dijela postojeće ulice Vukosavačke, stambeno naselje Potočari
  288. 32. redovna sj. - Odluka o promjeni namjene javnog dobra
  287. 32. redovna sj. - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 29., 30. i 31. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH
  286.31.redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1. do 30. aprila 2010. godine
  285.31.redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1. do 31. marta 2010. godine
  284.31.redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1. do 28. februara 2010. godine
  283.31.redovna sj. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH za period od 1. do 31. januara 2010. godine
  282.31. redovna sj. Odluka o usvajanju Javnog izvještaja Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH za 2008.godinu
  281. 31.redovna sj. Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje stanja u lovstvu
  280.31. redovna sj Odluka o utvrđivanju javnog interesa -osnivanje i razmjena prava građenja
  279.31. redovna sj. Odluka o izdvajanju novčanih sredstava sredstava iz općih sredstava rezervi Budžeta Brčko distrikta BiH za fiskalnu 2010.godinu
  278.31. redovna sj. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - prosijecanje dijela ulice Hercegovačke u stambenom naselju Brčko Novo
  277.31. redovna sj. Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija dijela puta u zaseoku Koroljevići u MZ Bijela