Komisija za evropske integracije

Sastav i opis rada

  1. Uroš Vojnović, predsjedavajući
  2. Alija Denjagić, član
  3. Admir Mujkanović, član
  4. Milijana Simić, član
  5. Ilija Marić, član.

a) razmatra opća pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama,

b) prati izvršavanje prava i obaveza Distrikta proizašlih iz međunarodnih ugovora vezanih za evropske integracije,

c) razmatra nacrte zakona i druge propise kojima se, u skladu s obavezama Bosne i Hercegovine i Distrikta koje proizilaze iz procesa pridruživanja s Evropskom unijom, vrši usklađivanje pravnog sistema Distrikta s pravnim sistemom Evropske unije,

d) sarađuje s institucijama u Bosni i Hercegovini (posebno s Direkcijom za evropske integracije BiH), institucijama Evropske unije i drugih zemalja u vezi s pitanjima integracija,

e) nadzire korištenje dodijeljenih sredstava Evropske unije institucijama Distrikta,

f) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.