Komisija za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika Skupštine Brčko distrikta BiH

Sastav i opis rada

 1. Nusret Kusturica, predsjedavajući
 2. Branislav Marković, član
 3. Borislav Đulabić, član
 4. Eldad Mrkaljević, član
 5. Halil Ljuca, član
 6. Slobodanka Ćurčić, član
 7. Zoran Kokanović, član
 8. Damir Bulčević, član
 9. Uroš Vojnović, član
 10. Mehmedalija Karamujić, član
 11. Mladen Vasić, član
 12. Đorđe Popović, član
 13. Mejra Šečić, član.

a) prati i analizira provođenje Kodeksa;

b) prati rad poslanika i ukazuje na pojave kršenja Kodeksa;

c) razmatra podnesene inicijative za utvrđivanje kršenja Kodeksa;

d) vodi postupak na osnovu prijava o eventualnom kršenju Kodeksa;

e) izriče sankcije protiv poslanika ako utvrdi da je izvršena povreda Kodeksa;

f) djeluje savjetodavno u slučajevima kada je poslanicima potrebno pojašnjenje za njihovo postupanje i djelovanje kako bi izbjegli eventualno kršenje Kodeksa;

g) predlaže izmjene i dopune Kodeksa Skupštini, u skladu s preporukama građana i nalazima proisteklim iz rada komisije;

h) organizira i realizira promociju Kodeksa;

i) obavlja i druge aktivnosti određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.