1. Sead Softić, predsjedavajući
  2. Srđan Blažić, član
  3. Nusret Kusturica, član
  4. Velibor Babić, član
  5. Ilija Marić, član

a) utvrđuje u skladu sa zakonom i budžetom visinu naknada za zastupnike i službena lica koje bira i imenuje Skupština;

b) određuje visinu naknada za troškove zastupnika koji su vezani za obavljanje zastupničke dužnosti i posebnih naknada za rad članova komisija iz reda stručnjaka;

c) pravi prijedloge sredstava potrebnih za rad Skupštine i po potrebi donosi odluke o korištenju sredstava Skupštine;

d) obavlja i druge poslove određene Poslovnikom i odlukama Skupštine.

 

 

Podijelite na društvenim mrežama