Predsjednik Skupštine

PREDSJEDNIK Skupštine Brčko distrikta BiH je Siniša Milić iz SNSD-a.

Izabran je 23.12.2020. godineSinisa Milic

 

BIOGRAFIJA:

Rođen je 16. februara 1971. godine u Sarajevu.

Po zanimanju je magistar pravnih nauka. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu, a zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Magistrirao je također na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu - smjer Građansko pravo.

Obavljao je poslove urednika i novinara u Novinskoj agenciji Republike Srpske „SRNA“ od 1993. do 2006. godine. U Skupštini Brčko distrikta BiH, kao stručni savjetnik za odnose s javnošću, radio je do 2014. godine. Četiri godine je bio član Nadzornog tima za reformu javne uprave u BiH u oblasti institucionalne saradnje, a dvije godine je bio predsjednik Komisije za polaganje stručnih ispita za rad u organima uprave.

U političkoj i profesionalnoj karijeri obavljao je dužnost šefa Odjeljenja za javni registar u Vladi Brčko distrikta BiH od 2014. do 2016. godine.

Za gradonačelnika Brčko distrikta BiH izabran je 2016. godine i na toj funkciji bio je do kraja 2020. godine. Trenutno obavlja dužnost predsjednika Skupštine Brčko distrikta BiH.

Član je Glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Političkog savjeta SNSD-a.

Nosilac je ordena Svetog kralja Dragutina - Prepodobnog Teoktista kojim ga je odlikovao vladika zvorničko-tuzlanski g. Fotije.

Oženjen je i otac dvoje djece.

OVLAŠTENJA:

· zastupa i predstavlja Skupštinu u okviru ovlaštenja koja su mu data Statutom Distrikta, zakonima Distrikta i Poslovnikom;

· saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i po potrebi saziva i predsjedava sjednicama skupštinskih komisija;

· osigurava poštovanje odredbi ovog poslovnika i reda na sjednicama Skupštine u skladu sa Statutom Distrikta i Poslovnikom;

· provodi zakone, odluke i druge akte Skupštine kada je za njihovo sprovođenje nadležna Skupština, skupštinsko tijelo ili predsjednik Skupštine;

· koordinira rad skupštinskih komisija;

· upućuje prijedloge ovlaštenih predlagača u skupštinsku proceduru i predlaže dnevni red sjednica Skupštine;

· upućuje zastupnicima i komisijama nacrte zakona i materijale za raspravu;

· inicira raspravljanje o određenim pitanjima u nadležnosti Skupštine;

· donosi odluke ili druge akte radi provođenja Poslovnika;

· osigurava transparentnost rada Skupštine;

· brine se o odnosima i saradnji Skupštine i Vlade Distrikta, odnosno drugih institucija Distrikta;

· prihvata se pokroviteljstva u svojstvu predsjednika Skupštine;

· prima svečanu izjavu / zakletvu zastupnika ili službenih lica koja na osnovu Statuta Distrikta, zakona Distrikta i ovog poslovnika treba da polože zakletvu ili daju svečanu izjavu pred predsjednikom Skupštine;

· donosi odluke o proglašenju zakona koje donese Skupština;

· potpisuje sve akte koje donosi Skupština, osim ako ovim poslovnikom nije drugačije određeno;

· odobrava službena putovanja zastupnika u inostranstvo;

· uz konsultacije s predsjednicima zastupničkih klubova određuje sastav delegacija Skupštine na raznim zvaničnim događajima, vodeći pri tom računa o odgovarajućem stranačkom, nacionalnom i spolnom sastavu Skupštine;

· nadgleda rad Stručne službe;

· donosi odluke i druge pojedinačne pravne akte vezane za ostvarivanje prava zastupnika u okviru vršenja njihove zastupničke dužnosti u skladu sa zakonima ili drugim općim aktima Skupštine, osim u onim slučajevima kada je za to nadležna Komisija za upravu i finansije;

· obavlja druge dužnosti određene Statutom Distrikta i ovim poslovnikom.

Podijelite na društvenim mrežama