16. REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati po završetku nastavka 15. redovite sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazanog za 10. studenoga 2021. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.    

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU  PRESTANKA MANDATA ZASTUPNIKA ŠEMSI SAKOVIĆU – izvjestitelj predsjedatelj Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetnog povjerenstva
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA POVJERENSTVA ZA IZBOR I IMENOVANJE I MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O DODJELI MANDATA HALILU LJUCI – izvjestitelj predsjedatelj Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetnog povjerenstva
 1. POLAGANJE PRISEGE – DAVANJE SVEČANE IZJAVE ZASTUPNIKA HALILA LJUCE
 1. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O PČELARSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA SUDACA I TUŽITELJA U BRČKO DISTRIKTU BiH – prvo čitanje

 

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVLAČENJU NACRTA ZAKONA O POSLOVNIM ZONAMA U BRČKO DISTRIKTU BiH IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ PROCEDURI IZBORA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH - izvjestitelj predsjedatelj Povjerenstva za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetnog povjerenstva
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA RAZVOJNO-GARANTNOG FONDA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  FEKALNE KANALIZACIJSKE MREŽE U MZ POTOČARI – izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  NISKONAPONSKE MREŽE U MZ LIPOVAC – izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  REZERVOARA ZA VODU NA NOVOFORMIRANOJ PARCELI K. O. ISLAMOVAC – izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJSKE MREŽE U URBANOM PODRUČJU CERIK – izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA   VODOVODNE MREŽE U DIJELU URBANOG PODRUČJA ŠATOROVIĆI I DUBRAVICE DONJE –  izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  POTISNOG CJEVOVODA I MULJNOG ISPUSTA U K. O. ISLAMOVAC I K. O. GORNJI RAHIĆ –  izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA   NISKONAPONSKE MREŽE U MZ KLANAC –  izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE U MZ PRIJEDOR –  izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA VODOVODNE MREŽE U MZ I. SVIBNJA I MZ POTOČARI – izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA ULICE U MZ GRBAVICA – izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE UDRUGE DAVATELJA KRVI „KAP SPASA“ – izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA RASPOLAGANJE POSLOVNIM PROSTOROM BEZ NAKNADE U KORIST ORGANIZACIJE CENTAR ZA ARHEOLOŠKA I ETNOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA „NEOLIT“ –  izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU –  izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNUTKU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 1. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZVAN UGOVORNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA S PODRUČJA BRČKO DISTRIKTA BiH –  izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU JP „KOMUNALNO BRČKO“  D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA RAZDOBLJE OD 1. 1. DO 30. 6. 2021. GODINE – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 1. DAVANJE SUGLASNOSTI NA REVIDIRANI / AŽURIRANI POSLOVNI PLAN JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU, BR. I. – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 1. DAVANJE SUGLASNOSTI NA REVIDIRANI POSLOVNI PLAN JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2021. GODINU – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU UPRAVNOG ODBORA  JP „RADIO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2021. GODINE – izvjestitelj predsjednik Upravnog odbora
 1. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE  ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 1. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA OBRAZOVANJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 1. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA RASELJENE OSOBE, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 1. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA  PRAVOSUĐA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2020. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 1. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE –  izvjestitelj glavni revizor
 1. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE –  izvjestitelj glavni revizor
 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAPLATI ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U SREDIŠTU GRADA (prijedlog zastupnika Bore Ristića) –   izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI S JAVNIM POZIVOM UDRUGAMA GRAĐANA (prijedlog zastupnice Milijane Simić) – izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE U SVEZI SA ZASTUPNIČKIM PITANJEM ZASTUPNIKA DAMIRA BULČEVIĆA O ANGAŽIRANJU OSOBA PO UGOVORIMA O POSEBNIM, PRIVREMENIM POSLOVIMA I UGOVORIMA O DJELU –  izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POSTUPKU I DINAMICI IZRADE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog zastupnika Branislava Markovića) – izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE O BROJU DJECE KOJA SU IZGUBILA PRAVO NA DJEČJI DODATAK TIJEKOM 2020. – 2021. GODINE (prijedlog zastupnika Srđana Blažića) – izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE DIREKCIJE ZA FINANCIJE O SVIM POTREBAMA KOJE SE TIČU TEHNOLOGIJA, OD PROGRAMA SOFTVERA KOJI BI NJIHOV RAD UČINIO UČINKOVITIM (prijedlog zastupnika Ljubiše Lukića) – izvjestitelj gradonačelnik
 1. RAZMATRANJE INFORMACIJE O AKTIVNOSTIMA PEDAGOŠKE INSTITUCIJE O UNAPREĐENJU NASTAVNIČKE PRAKSE I UVOĐENJA INOVACIJA U NASTAVI (prijedlog zastupnika Abdulaha Iljazovića) –  izvjestitelj gradonačelnik.

NAPOMENA: Raspoloživi radni materijali u elektronskom obiku preuzmite OVDJE!

Podijelite na društvenim mrežama