Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prijenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

USVOJENE IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK U PRVOM ČITANJU

mala Foto 1 26. rsIzmjene Zakona o porezu na dohodak usvojene su u prvom čitanju na 26. redovitom zasjedanju Skupštine Brčko distrikta BiH.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić podsjetio je da je ovom izmjenom povećan neoporezivi dio sa 500 KM na 1 200 KM.

„Ovo neće biti jedina mjera koja bi išla u cilju poboljšanja statusa građana u Brčko distriktu kao odgovor na ovu krizu i povećanje cijena osnovnih životnih namirnica i energenata“, rekao je Milić.

Dodao je da su na prijedlog Direkcije za financije usvojene izmjene i dopune  Zakona o plaćama i naknadama proračunskih korisnika.

U drugom čitanju usvojeni su Zakon o obnovljivim izvorima energije i izmjene i dopune Zakon o praznicima Brčko distrikta, kojim se uvode prekršajne odredbe za sve one koji rade u dane praznika, uz dva amandmana Ekonomsko-socijalnog vijeća da se djelatnostima od vitalnog interesa omogući rad u vrijeme praznika.

Usvojena je i odluka o povećanju visine osnovice za obračun plaća zaposlenih proračunskih korisnika za dva posto, nekoliko izvješća o radu institucija u Brčko distriktu i nekoliko informacija o kojima se raspravljalo po prijedlogu zastupnika.

U prvom čitanju usvojeni su nacrti zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od požara, o izmjeni Zakona o planiranju, projektiranju i razvitku i o dopuni Zakona o izvršenju proračuna Brčko distrikta.

Dana je suglasnost na odluke o razrješenju članova Upravnog odbora JZU „Zdravstveni centar Brčko“.

Usvojene su odluke o utvrđivanju javnog interesa koje se odnose na izgradnju kraka Ulice Zaima Mušanovića u stambenom naselju Dizdaruša i na raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist udruga građana „Unija veterana“ i „Organizacija ratnih vojnih invalida“.

Za naredno zasjedanje odloženo je razmatranje i usvajanje financijskog i izvješća o radu za prošlu godinu, te plana i programa rada Izbornog povjerenstva za 2022. godinu, kao i tri informacije na zahtjev zastupnika.

Dvadeset šestom redovitom zasjedanju prethodio je nastavak 25. redovite sjednice koja je okončana, a tijekom kojeg su, između ostalog, primljeni na znanje  Izvješće o radu Tužiteljstva za prošlu godinu i informacije o radu Pravosudnog povjerenstva, Osnovnog suda i Apelacijskog suda u 2021. godini. Usvojeno je Izvješće o radu za prošlu godinu Ureda za pravnu pomoć Brčko distrikta.

Usvojeni su  Izvješće o izvršenju proračuna Brčko distrikta u 2021. godini, dana je suglasnost na odluke o financijskom rezultatu s prihodima i rashodima obračunskog razdoblja i o raspodjeli viška prihoda nad rashodima Zavoda za planiranje, projektiranje i razvitak Distrikta, kao i na revidirani Financijski plan za 2022. i na Odluku o izmjenama Statuta tog zavoda.

U nastavku 25. redovitog zasjedanja usvojeni su i Izvješće o radu s financijskim poslovanjem u 2021. godini JP  „Ceste Brčko“ i dana je suglasnost na izmjenu i dopunu Pravilnika o radu tog poduzeća i na revidirani Poslovni plan JP „Luka Brčko“. 

Podijelite na društvenim mrežama