Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pratiti uživo prijenos sjednica Skupštine Brčko distrikta BiH ili video snimak posljednje održane sjednice. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH

30. REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

Sjednica će se održati 7. rujna 2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj dvorani za sjednice.    

Raspoloživi radni materijal u elektroničkom obliku preuzmite OVDJE!

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA S 28. I 29. REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. ZASTUPNIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DIREKCIJI ZA FINANCIJE BRČKO DISTRIKTA BiH po žurnom postupku (prijedlog klubova zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje (prijedlog klubova zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNIM OSOBAMA KOJE OSNIVA BRČKO DISTRIKT – drugo čitanje (prijedlog klubova zastupnika HDZ-a, SDA i SNSD-a)
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVLAČENJU NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT IZ SKUPŠTINSKE PROCEDURE – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZRADU PRIJEDLOGA NAZIVA NOVIH ULICA U GRADSKIM, PRIGRADSKIM I SEOSKIM PODRUČJIMA BRČKO DISTRIKTA BiH – izvjestitelj predsjednik Skupštine
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICA U STAMBENOM NASELJU RIJEKE – izvjestitelj gradonačelnik
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE OD RAŠLJANA DO GORNJE SKAKAVE – izvjestitelj gradonačelnik
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE U URBANOM PODRUČJU KREPŠIĆ – izvjestitelj gradonačelnik
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA PRISTUPNE ULICE U MZ GORNJI BREZIK – izvjestitelj gradonačelnik
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE U MZ MAOČA – izvjestitelj gradonačelnik
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ DONJI BREZIK – izvjestitelj gradonačelnik
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE U MZ DUBRAVE – izvjestitelj gradonačelnik
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE U MZ KOLOBARA – izvjestitelj gradonačelnik
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE U MZ ULICE – izvjestitelj gradonačelnik
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA KRAKA SEMBERSKE ULICE U MZ DONJI BREZIK – izvjestitelj gradonačelnik
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA NISKONAPONSKE MREŽE  U MZ KREPŠIĆ 2 – izvjestitelj gradonačelnik
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  KRAKOVA CESTE „PAJIĆA PUT“ U MZ BREZOVO POLJE – NOVO NASELJE – izvjestitelj gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE ZA JOSIĆE U MZ RAHIĆ DONJI – izvjestitelj gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA CESTE U MZ VUKŠIĆ – izvjestitelj gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA  VODOVODNE MREŽE OD POTOKA KUKAVICA DO DEJTONSKE ULICE BROJ 66 – izvjestitelj gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA BRČKO DISTRIKT BiH – IZGRADNJA KRAKOVA ULICE BAREŠ 1, 3 i 4 U MZ DIZDARUŠA – izvjestitelj gradonačelnik
 24. DAVANJE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O SMANJENJU KAPITALA JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj Upravni odbor
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O  RADU  I FINANCIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA RAZDOBLJE 1. 1. – 30. 6. 2022. GODINE – izvjestitelj Upravni odbor
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestitelj Upravni odbor
 27. DAVANJE SUGLASNOSTI NA REVIDIRANI / AŽURIRANI POSLOVNI PLAN JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2022. GODINU BR. II. – izvjestitelj Upravni odbor
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POVJERAVANJU REKONSTRUKCIJE KOSINA NA OBILAZNICI JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj ravnatelj
 29. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O POVJERAVANJU IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH CESTA JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj ravnatelj
 30. DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RADU JP „CESTE BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj Upravni odbor
 31. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA NA DAN 31. 12. 2021. GODINE JP „KOMUNALNO BRČKO“ D. O. O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestitelj glavni revizor
 32. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE I RAZVITAK BRČKO DISTRIKTA BiH NA DAN 31. 12. 2021. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 33. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2021. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 34. RAZMATRANJE IZVJEŠĆA O REVIZIJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ODJELA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA – 31. PROSINCA 2021. GODINE – izvjestitelj glavni revizor
 35. RAZMATRANJE INFORMACIJE O RADU NEOVISNOG ODBORA ZA IZBOR VODITELJA POLICIJE I ZAMJENIKA VODITELJA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2022. GODINE – izvjestitelj predsjednik Neovisnog odbora.

Podijelite na društvenim mrežama