Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU REBALANSA

Na temelju članka 22 Statuta Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 2/10 – pročišćeni tekst) i članka 132 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 54/18 – pročišćeni tekst i brojevi: 17/20 i 24/20), razmatrajući Prijedlog odluke o izmjeni Proračuna Brčko distrikta BiH za 2022. godinu, Skupština Brčko distrikta BiH, na 30.  redovitoj sjednici održanoj 7. rujna 2022. godine, donosi

O D L U K U

O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU ODLUKE O IZMJENI PRORAČUNA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU

 

 

Članak 1

 

Ovom odlukom uređuje se način održavanja javne rasprave o Prijedlogu odluke o izmjeni Proračuna Brčko distrikta BiH za 2022. godinu.

 

Članak 2

 

Nositelj aktivnosti provedbe javne rasprave je Povjerenstvo za proračun Skupštine Brčko distrikta BiH zajedno s predstavnicima Direkcije za financije Brčko distrikta BiH i nadležnih odjela Vlade Brčko distrikta BiH.

 

Članak 3

Zadužuje se Vlada Brčko distrikta BiH da u roku od tri (3) dana od dana usvajanja ove odluke, Prijedlog odluke o izmjeni Proračuna Brčko distrikta BiH za 2022. godinu učini dostupnim na web-stranici Vlade Brčko distrikta BiH www.bdcentral.net.

 

Članak 4

 

Javna rasprava bit će održana 21. rujna 2022. godine, u dvorani za skupštinska zasjedanja s početkom u 17 sati. Javna rasprava bit će održana s predstavnicima mjesnih zajednica, političkih partija, Gospodarske komore, Sindikata, udruga građana i ostalima.

 

Članak 5

 

Financijska sredstva za organiziranje i provedbu javne rasprave te tiskanje 200 primjeraka Prijedloga odluke o izmjeni Proračuna Brčko distrikta BiH za 2022. godinu, kao i njihovu distribuciju, osigurat će Vlada Brčko distrikta BiH.

 

Članak 6

 

Nakon provedene javne rasprave, odnosno poslije 21. rujna 2022. godine, Povjerenstvo za proračun Skupštine Brčko distrikta BiH sumirat će kompletnu raspravu i podnijet će Skupštini izvješće s prijedlozima i mišljenjima s javne rasprave.

Članak 7

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

 

Broj: 01-02-4056/22                                                                         

Brčko, 7. 9. 2022. godine 

                                                                                                                                                        

                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                   SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH

                                                                                                     mr. sc. Siniša Milić

 

Dostavljeno:

 1. Predsjedniku
 2. Dopredsjedniku
 3. Gradonačelniku
 4. Glavnom koordinatoru Vlade
 5. Pravosudnom povjerenstvu Brčko distrikta BiH
 6. Policiji Brčko distrikta BiH
 7. Direkciji za financije
 8. Povjerenstvu za proračun Skupštine Brčko distrikta BiH
 9. Sektoru za opće poslove i strateško planiranje
  1. Pismohrani.

Podijelite na društvenim mrežama