ING Registar / 2012 prethodni mandat

622. 25 vanredna sjednica - Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju neradnih dana H
621. 71. redovita sjednica - Zaključak - Informacija o zbrinjavanju pasa lutalica H(1)
620. 71. redovita sjednica - Zaključak - Informacija - štete od suše i grada H(1)
619. 71. redovita sjednica - Odluka o zaštiti civilnih žrtava rata H(1)
618. 71. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Omerbegovača H(1)
617. 71. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -J. J. Zmaja Srpska varos H(1)
616. 71. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Brezik H(1)
615. 71. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -Amika H(1)
614. 71. redovita sjednica - Odluka o imenovanju V D DIREKTORA JP Putevi H(1)
613. 71. redovita sjednica - Odluka o osnivanju JP Putevi Brcko H(1)
612. 71. redovita sjednica - Odluka - naknada bespravno igrađene građevine -H(1)
611.71. redovita sjednica - Odluka - KREDITIRANJE POLJOPRIVREDE -H(1)
610. 71. redovita sjednica - Odluka o imenovanju člana pravosudnog povjerenstva H(1)
607. 71. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 69 redovite sjednice -H(1)
606. 70. redovita sjednica Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju FZO za 2011. godinu - H
605. 70. redovita sjednica - Odluka o izdvajanju novčanih sredstava - pomoć gradu Samsun - Turska -H
604. 70. redovita sjednica - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o novim nazivima ulica i trgova u Brčko distriktu BiH - H
603. 70. redovita sjednica - Odluka o određivanju novih lokacija za izgradnju grobalja -H
602. 70. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija dijela ulice Steve Cvjetkovića - Potočari -H
601. 70. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - rekonstrukcija nekategorisanog puta -Plazulje -Gorice -H
600. 70. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik- FZO- H
599. 70. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih usluga - FZO- H
598. 70. redovita sjednica - Odluka o usvajanju programa subvencioniranja dijela kamata H
597. 70. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja nogometnog igrališta Skakava Donja -H
596. 70. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja nogometnog igrališta Gornji Brezik-H
595. 70. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja terena za male sportove - Broduša H
592. 70. redovita sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na Proračun Brko distrikta BiH za 2012. godinu -H
591. 70. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 67 i 68 redovne sjednice H
590. 69. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -izgradnja kraka ulice Rizaha Štetića -Kolobara H
589. 69. redovita sjednica -Odluka o proceduri izrade propisa koji se predlažu u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine -H
588.69. redovita sjednica -Odluka o pokretanju postupka izbora i imenovanja člana Pravosudog povjerenstva H
587. 69. redovita sjednica - Odluka o odobravanju projekta na listu projekata JPP-a - H
586. 69. redovita sjednica- Odluka o četvrtoj emisiji obveznica H
585. 69. redovita sjednica - Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o dopunama Zakona preuzimanju dioničarskih društava -H
584. 69. redovita sjednica - Odluka o održavanju stručne i javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona porezu na dobit - H
583. 69. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 66 redovite sjednice H
582. 67. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za travanj 2012.-H
581. 67. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za ožujak 2012.- H
580. 67. redovita sjednica - Odluka o davanj suglasnosti na Odluku JP Luka o usvajanju Z. R. -H
579. 67. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o završnom računu JP Luka Brčko za 2011. godinu -H
578. 67. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu i finansijskom stanju JP Luka Brčko za 2011. godinu H
577. 67. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zapošljavanje - H
576. 67. redovita sjednica - Odluke o promjeni namjene javnog dobra-H
575. 67. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice Mehmedovića - Dizdaruša -H
574. 67. redovita sjednica - Odluka o osnivanju Javne zdravstvene ustanove -H
573. 67. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 65 redovite sjednice H
572. 66. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Plana i programa rada Izbornog povjerenstva za 2012. godinu-H
571. 66. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Financijskog izvješća Izbornog povjerenstva za 2011. godinu- H
570. 66. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Izbornog povjerenstva za 2011. godinu -H
569. 66. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija puta Nikolići u MZ Lipovac - H
568. 66. redovita sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava -H
567. 66. redovita sjednica - Odluka o bratimljenju grada Samsun -R. Turska i Brčko distrikta BiH - H
566. 66. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 64 redovite sjednice H
565. 65. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za veljaču 2012. -H
564. 65. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za sječanj 2012. -H
563. 65. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sadržaju liste lijekova za korisnike stalne socijalne pomoći -H
562. 65. redovita sjednica - Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o sufinansiranju dijela troškova lijekova sa esencijalne liste -H
561. 65. redovita sjednica - Odluka o imenovanj Povjerenstva za izradu prijedloga naziva novih ulica -H
560. 65. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 62 i 63 redovite sjednice -H
559 . 64. redovita sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedatelja i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H
557. 64. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 24 izvanredne i 61 redovite sjednice -H
556. 64. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvještaja o dođeli mandata Ademu Ribiću -H
555. 64. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanaka mandata Osmanu Mulahaliloviću - H
554. 63. redovita sjednica- Zaključak - Analiza stanja u oblasti visokog obrazovanja - H
553. 63. redovita sjednica - Odluka o usvajanu Izvješća o radu Kancelarije za pravnu pomoc za 2011.godinu H
552. 63. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Nezavisnog odbora za 2011. godinu -H
551. 63. redovita sjednica- Odluka o usvajanju Izvješća o radu Ureda za reviziju za 2011. godinu H
550. 63. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -regulacija prve dionice potoka Blizna - Brezik H
549. 63. redovita sjednica - Odluka o opravdanosti osnivanja Nezavisnog univerziteta Banja Luka - Ođeljenje Brčko H
548. 63. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Nezavisnog univerziteta Banja Luka - ođeljenje Brčko H
546. 24. izvanredna sjednica - Odluka o usvajanju Proračuna za fiskalnu 2012. godinu- H
545. 24. izvanredna sjetnica - Odluka o visini stope poreza na nekretnine za 2012. godinu H
544. 62. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija ulice Uzunovića Srpska Varoš -H
543. 62. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 60 redovite sjednice H
542. 61. redovita sjednica - Zakljućak - Informacije o načinu placanja mirovinskog osiguranja - Zavod za zapošljavanje H
541. 61. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o ocjeni rada voditelja Policije za 2011.godinu-H
540. 61. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za 2011. godinu -H
539. 61. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za papire od vrijednosti za 2011. godinu -H
538. 61. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa -rekonstrukcija vodovodne mreže Srpska Varoš -H
537. 61. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju neradnih dana za razdoblje travanj 2012. - sječanj 2013 -H
536. 61. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 23 izvanredne i 59 redovite H
535. 61 redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje o dođeli mandata Fadilu Tabakoviću -H
534. 61. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Izeta Bande - H
533. 23. vanredna sjednica - Odluka o održavanju javne rasprave javne rasprave - Prijedlog Budžeta za 2012-H
532. 60. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Pojerenstva za javnu sigurnost i nadzor nad radom policije H
531. 60. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Policije Brčko distrikta BiH za 2011. godinu H
530. 60. redovita sjednica - Odluka o poništenju Odluke upravnog odbora JP Komunalno- H
529. 60. redovita sjednica - Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju predsjedavajućih i članova stalnih skupštinskih povjerenstava H
528. 60. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvatka iz zapisnika sa 22 izvanredne sjednice Skupštine H
527. 59. redovita sjednica - Zaključak - eksploatacija pjeska i šljunka H
526. 22. vanreda sjednica - Odluka o odobravanju isplata dodatka na plaću H
525. 22. izvanredna sjednica- Zaključak- Odluka o odobravanju isplata dodatka na plaće H
524. 59. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za prosinac 2011.-H
523. 59. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o radu Pravobraniteljstva za studeni 2011.-H
522. 59. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Programa rada Direkcije za fin. za 2012. godinu H
521. 59. redovita sjednica - Zaključak - Plan revizije za 2012. godinu H
520. 59. redovita sjednica - Odluka o postupku i načinu utvrđivanja iznosa naknade za preseljenje - ZAOBILAZNICA -H
517. 59. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 57 i 58 redovite sjednice H
516. 59. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za izbor i imenovanje o dođeli mandata Admiru Mujkanoviću H
515. 59. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju prestanka mandata zastupnika Eseda Kadrića H
514. 58. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Izvješća o profesionalnoj ocjeni rada Ureda za reviziju H
513. 58. redovita sjednica - Odluka o utvrđivanju javnog interesa - izgradnja zaobilaznice H
512. 58. redovita sjednica - Odluka o usvajanju Jedinstvenih pravila i procedura za izradu zakona i propisa H
511. 58. redovita sjednica - Odluka o usvajanju izvadaka iz zapisnika sa 55 i 56 redovite sjednice skupštine H