BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

  SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  O nama

  Vijeće nacionalnih manjina je savjetodavno tijelo Skupštine Brčko distrikta BiH.  Članovi Vijeća imenovani su 6. aprila 2022. godine, a na osnovu Odluke o osnivanju Vijeća koju je Skupština usvojila 13. oktobra 2021. godine na 14. redovnoj sjednici.

   Konstitutivna sjednica Vijeća održana je 12. maja 2022. godine i izabrano je rukovodstvo.

  Odluku o osnivanju Vijeća možete pogledati OVDJE.

  Sjedište Vijeća je u  zgradi Skupštine Brčko distrikta BiH.

  Nadležnosti Vijeća su:

  1. daje preporuke i mišljenja na programe i projekte koji se odnose na prava pripadnika nacionalnih manjina;
  2. izjašnjava se na nacrte zakona i drugih propisa koji se odnose na prava pripadnika nacionalnih manjina;
  3. daje preporuke za rješavanje pitanja koja se odnose na ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina;
  4. priprema i podnosi Vladi i Skupštini periodične izvještaje o statusu prava pripadnika nacionalnih manjina u Distriktu;
  5. sarađuje i koordinira s državnim i entitetskim institucijama koje se odnose na ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina;
  6. organizuje aktivnosti za podizanje svijesti o zaštiti i unapređivanju prava pripadnika nacionalnih manjina i jača dijalog s udruženjima nacionalnih manjina;
  7. daje preporuke za finansiranje programa i projekata iz Fonda usmjerenih na zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina;
  8. prikuplja podatke o identifikaciji pripadnika nacionalnih manjina i
  9. obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite i prava pripadnika nacionalnih manjina.