BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  Spisak lica kojima su dodjeljena sredstva namijenjena za grantove pojedincima tokom 2020. godine

  Rb PREZIME I IME IZNOS (KM) Namjena
  1 Abidović Salim 150,00 Za troškove liječenja
  2 Ahmetović Kasim Mujkanović 100,00 Za troškove liječenja supruge
  3 Alić Meša 100,00 Za troškove liječenja
  4 Alihodžić Emina 100,00 za troškove liječenja
  5 Almedin Jusufović 150,00 Za troškove liječenja
  6 Aljić Meho 100,00 Za egzistencijalne troškove
  7 Amila Gaši 150,00 za troškove liječenja
  8 Anđa Pavić 200,00 za troškove liječenja
  9 Anđa Zečević 150,00 za troškove liječenja
  10 Anto Barišić 100,00 za troškove liječenja
  11 Anto Mareljić 200,00 za troškove liječenja
  12 Anto Marić 150,00 za troškove liječenja
  13 Arifović Azra 200,00 Za troškove liječenja
  14 Arnautović Hakija 100,00 za troškove liječenja
  15 Arnautović Hurmeta 100,00 Za troškove liječenja
  16 Arnautović Mujaga 100,00 za troškove liječenja
  17 Asim Mujkanović 200,00 Za troškove liječenja
  18 Atić Sead 200,00 za troškove liječenja
  19 Avdić Fuad 100,00 Za troškove liječenja
  20 Avdić Mehmed 100,00 za troškove liječenja
  21 Avdić Ramo 200,00 za troškove liječenja
  22 Avdić Remzija 200,00 za troškove liječenja
  23 Baftijari Naser 150,00 Za troškove liječenja
  24 Bambulović Mirjana 80,00 za troškove liječenja
  25 Bečić Meho 100,00 Za troškove liječenja
  26 Bećiri Šefki 100,00 Za troškove liječenja
  27 Berbić Senada 100,00 za troškove liječenja
  28 Bikić Hajrudin 100,00 Za troškove liječenja
  29 Bikić Hasnija 100,00 za troškove liječenja
  30 Bikić Meliha 100,00 za troškove liječenja
  31 Blagojević (Stanko) Radislav 80,00 za troškove liječenja
  32 Blažanović Marija 50,00 za troškove liječenja
  33 Bono Velinka 100,00 za troškove liječenja
  34 Borovčanin Janja 50,00 za troškove liječenja
  35 Bracanović Ana 50,00 za troškove liječenja
  36 Bracanović Danko 50,00 za troškove liječenja
  37 Brezo Janja 50,00 za troškove liječenja
  38 Brkić Slavko 50,00 za troškove liječenja
  39 Brkić Sofren 50,00 za troškove liječenja
  40 Crnogorčević Rusmira 100,00 za troškove liječenja
  41 Cvijetinović Goja 50,00 za troškove liječenja
  42 Cvijetinović Niko 50,00 za troškove liječenja
  43 Cvjetinović Boško 50,00 za troškove liječenja
  44 Cvjetković Rado 50,00 za troškove liječenja
  45 Čabrić Behija 100,00 za troškove liječenja
  46 Čabrić Halil 100,00 za troškove liječenja
  47 Čabrić Halil 100,00 Za troškove liječenja
  48 Čančar Nedeljko 50,00 za troškove liječenja
  49 Čandić Fahira 100,00 za troškove liječenja
  50 Čelić Azra 200,00 za troškove liječenja
  51 Čolić Esad 100,00 za troškove liječenja
  52 Čolić Senahid 100,00 za troškove liječenja
  53 Ćašković Dževida 50,00 za troškove liječenja
  54 Ćašković Osman 50,00 za troškove liječenja
  55 Ćehajić Šefika 100,00 Za troškove liječenja
  56 Ćejvanović-Karadaščević Irma
  za maloljetnu Ćejvanović Anelu
  100,00 za troškove liječenja
  57 Ćuskić Joka 50,00 za troškove liječenja
  58 Damjanović Anđa 50,00 za troškove liječenja
  59 Damjanović Jovica 100,00 Za troškove liječenja
  60 Damjanović Milan 50,00 za troškove liječenja
  61 Davidović Jelena 50,00 za troškove liječenja
  62 Delalić Derviša 100,00 Za troškove liječenja
  63 Delalić Rukija 100,00 Za troškove liječenja
  64 Delić Damir 200,00 Za troškove liječenja
  65 Delić Elvin 300,00 Za troškove liječenja i školovanja
  66 Delić Nihad 100,00 za troškove liječenja
  67 Despotović Radivoja 50,00 za troškove liječenja
  68 Dimić Davorin 300,00 Za troškove liječenja bolesne majke
  69 Dragičević Ivana 50,00 za troškove liječenja
  70 Dugonjić Katica 50,00 za troškove liječenja
  71 Đukić Dušan 50,00 za troškove liječenja
  72 Đukić Milorad 60,00 za troškove liječenja
  73 Đukić Sreten 50,00 za troškove liječenja
  74 Đurić Cvita 50,00 za troškove liječenja
  75 Esad Hadžimuhamedović 100,00 za troškove liječenja
  76 Fatima Tanjić 250,00 Za troškove liječenja
  77 Fazlović Emin 150,00 Za troškove liječenja
  78 Fazlović Ševala 150,00 Za troškove liječenja
  79 Filip Filipović 400,00 za troškove liječenja
  80 Filipović Dijana 80,00 za troškove liječenja
  81 Ganić Irfan 100,00 Za egzistencijalne troškove
  82 Garić Marica 80,00 za troškove liječenja
  83 Gavrić Stanko 50,00 za troškove liječenja
  84 Gavrić Zora 50,00 za troškove liječenja
  85 Gavrilović Soka 50,00 za troškove liječenja
  86 Gigović Fatima 250,00 Za troškove liječenja
  87 Glišić Jefto 50,00 za troškove liječenja
  88 Gojaković Slavica 50,00 za troškove liječenja
  89 Golać Huso 150,00 Za trošove liječenja
  90 Golać Ismeta 100,00 za troškove liječenja
  91 Grgo Božić 100,00 za troškove liječenja
  92 Grujić Đojo 50,00 za troškove liječenja
  93 Grujić Koviljka 100,00 za troškove liječenja
  94 Grujić Radinka 50,00 za troškove liječenja
  95 Grujić Stoja 50,00 za troškove liječenja
  96 Grujić Tomislav 50,00 za troškove liječenja
  97 Grujić Vladan 80,00 za troškove liječenja
  98 Hadžajlić Edin 100,00 Za troškove liječenja
  99 Hadžić Husejn 200,00 za troškove liječenja
  100 Halida Gigović 150,00 Za troškove liječenja
  101 Halilović Halid 100,00 za troškove liječenja
  102 Halilović Muhamed 100,00 za troškove liječenja
  103 Halkić Senad za maloljetnu Halkić Dejnu 100,00 za troškove liječenja
  104 Handarić Srma 150,00 Za troškove liječenja
  105 Hasetović Sava 100,00 Za egistencijalne troškove
  106 Hasikić Fahir 100,00 za troškove liječenja
  107 Hasikić Muhiba 100,00 za troškove liječenja
  108 Hasikić Ramzija 100,00 za troškove liječenja
  109 Hasikić Rasema 100,00 za troškove liječenja
  110 Haskić Vahida 100,00 za troškove liječenja
  111 Haušić Zikret 150,00 Za troškove liječenja
  112 Hodžić Emir 200,00 Za troškove dženaze zbog smrti oca
  113 Hodžić Nihad 100,00 za troškove liječenja
  114 Hodžić Novalija 100,00 za troškove liječenja
  115 Hokić Mina 100,00 Za troškove liječenja
  116 Horozović Hazireta 100,00 za troškove liječenja
  117 Hrlović Emina 200,00 Za troškove liječenja
  118 Hukićević Samir 100,00 Za troškove liječenja
  119 Huremović Sejad 300,00 Za maloljetnog sina Sejdu Huremović najboljem mladom sportisti Brčko distrikta  u 2019.godini za troškove treninga i priprema
  120 Husejnović Albin 50,00 za troškove liječenja
  121 Husejnović Albina 100,00 za troškove liječenja
  122 Husejnović Sabina 100,00 za troškove liječenja
  123 Husić Omer 100,00 za troškove liječenja
  124 Ibhrišimović Sija 150,00 Za troškove liječenja
  125 Ibranović Mevludin 100,00 za troškove liječenja
  126 Ibranović Muharem 100,00 za troškove liječenja
  127 Ibrišimović Hajra 200,00 za troškove liječenja
  128 Ibrišimović Hazim za Ibrišimović Eminu 100,00 za troškove liječenja
  129 Ignjić Slobodan 80,00 za troškove liječenja
  130 Ika Mićić 100,00 za troškove liječenja
  131 Ikanović Hasan 100,00 za troškove liječenja
  132 Ikić Ljubo 150,00 za troškove liječenja
  133 Ikić Nedžad 100,00 za troškove liječenja
  134 Ilić Anđelka 50,00 za troškove liječenja
  135 Ilić Nevenka 80,00 za troškove liječenja
  136 Ilić Pero 50,00 za troškove liječenja
  137 Ilić Radmila 80,00 za troškove liječenja
  138 Ilić Radoslav 80,00 za troškove liječenja
  139 Ilić Senka 80,00 za troškove liječenja
  140 Ilija Radošević 200,00 za troškove liječenja
  141 Imamović Ahmet 100,00 za troškove liječenja
  142 Ivan Blažević 200,00 za troškove liječenja
  143 Ivanović Savka 150,00 Za troškove liječenja
  144 Ivanović Zvezdica 100,00 Za troškove liječenja
  145 Ivka Bajer 100,00 za troškove liječenja
  146 Ivo Bilić 100,00 za troškove liječenja
  147 Ivo Jokić 150,00 za troškove liječenja
  148 Ivo Jurković 100,00 za troškove liječenja
  149 Janja Antić 100,00 za troškove liječenja
  150 Janja Šarčević 50,00 za troškove liječenja
  151 Jasenčić Fadila 100,00 za troškove liječenja
  152 Jasmin Protić 150,00 Za troškove liječenja
  153 Jasmina Sofrenović 100,00 za troškove liječenja
  154 Jekić Slavica 50,00 za troškove liječenja
  155 Jemenidžić Galib 100,00 za troškove liječenja
  156 Jemenidžić Vedad 100,00 za troškove liječenja
  157 Josić Bosa 50,00 za troškove liječenja
  158 Jovanović Milisav 150,00 Za troškove liječenja
  159 Jovanović Mislav 50,00 za troškove liječenja
  160 Joveljić Simika 50,00 za troškove liječenja
  161 Jovičević Mitar 50,00 za troškove liječenja
  162 Jovičević Mitar 100,00 Za troškove liječenja
  163 Jović Nevenka 50,00 za troškove liječenja
  164 Jović Nevenka 150,00 Za troškove liječenja
  165 Jović Živana 50,00 za troškove liječenja
  166 Jukić Sabira 150,00 Za troškove liječenja
  167 Jusufović Mehmedalija 200,00 Za egzistencijalne troškove
  168 Jusufović Mehmedalija 150,00 Za troškove liječenja
  169 Kalesić Mustafa 200,00 za troškove liječenja
  170 Kalinić Milena 50,00 za troškove liječenja
  171 Karalić Mersad 200,00 Za troškove liječenja
  172 Karibašić Asmir 100,00 za troškove liječenja
  173 Karić Mustafa 50,00 za troškove liječenja
  174 Karić Šuhreta 50,00 za troškove liječenja
  175 Katica Dugonjić 100,00 za troškove liječenja
  176 Kazazović Samira 400,00 Za troškove liječenja
  177 Keserović Mirsad 80,00 za troškove liječenja
  178 Kikić Slobodan 50,00 za troškove liječenja
  179 Kikić Slobodan 150,00 Za troškove liječenja
  180 Kitić Pero 80,00 za troškove liječenja
  181 Klebić Mujo 100,00 Za troškove liječenja
  182 Kljajić Darinka 50,00 za troškove liječenja
  183 Kojić Ruža 50,00 za troškove liječenja
  184 Kombić Alosman 100,00 Za egzistencijalne troškove
  185 Kopčalić Mujo 100,00 za troškove liječenja
  186 Kostić Dragica 80,00 za troškove liječenja
  187 Kostić Mila 80,00 za troškove liječenja
  188 Kostić Pero 100,00 za troškove liječenja
  189 Kostić Živan 80,00 za troškove liječenja
  190 Kovačević Suvada 200,00 Za troškove liječenja
  191 Krako Mirzeta 100,00 za troškove liječenja
  192 Kraljević Dragica 50,00 za troškove liječenja
  193 Kraljević Suzana 50,00 za troškove liječenja
  194 Krstić Boško 80,00 za troškove liječenja
  195 Krstić Milena 80,00 za troškove liječenja
  196 Krstić Slobodan 80,00 za troškove liječenja
  197 Kulović Merima 350,00 Za troškove liječenja maloljetnog sina
  198 Lajić Dušanka 50,00 za troškove liječenja
  199 Lakić Ljubiša 100,00 Za egzistencijalne troškove
  200 Lazarević Božo 50,00 za troškove liječenja
  201 Lazarević Gorana 150,00 Za troškove liječenja maloljetne ćerke
  202 Lazić Dragica 80,00 za troškove liječenja
  203 Lazić Jovanka 80,00 za troškove liječenja
  204 Lazović Smilja 80,00 za troškove liječenja
  205 Lazukić Natalija 50,00 za troškove liječenja
  206 Lesković Zora 80,00 za troškove liječenja
  207 Lević Hanka 300,00 Za troškove liječenja
  208 Lišić Elvisa 100,00 za troškove liječenja
  209 Lišić Nihad 200,00 za troškove liječenja
  210 Lujić Krstina 50,00 za troškove liječenja
  211 Lujić Petra 50,00 za troškove liječenja
  212 Lukić Marica 100,00 novčana pomoć - inovator
  213 Ljubica Zečević 100,00 za troškove liječenja
  214 Ljubinka Jakić 100,00 za troškove liječenja
  215 Ljuca Fatima 100,00 za troškove liječenja
  216 Ljuca Ismet 100,00 za troškove liječenja
  217 Makera Nebojša 50,00 za troškove liječenja
  218 Maksić Bogdan 50,00 za troškove liječenja
  219 Maksić Dušanka 80,00 za troškove liječenja
  220 Maksimović  Milka 80,00 za troškove liječenja
  221 Maksimović Blagoja 80,00 za troškove liječenja
  222 Maksimović Rujka 100,00 za troškove liječenja
  223 Malić Milofinka 50,00 za troškove liječenja
  224 Manda Mateljić 150,00 za troškove liječenja
  225 Manojlović Snježana 50,00 za troškove liječenja
  226 Manojlović Tešo 50,00 za troškove liječenja
  227 Maratović Božo 50,00 za troškove liječenja
  228 Maratović Božo 100,00 Za troškove liječenja
  229 Marčeta Gordana 150,00 Za troškove sahrane supruga
  230 Maričić Boško 50,00 za troškove liječenja
  231 Marić Blaž 150,00 za troškove liječenja
  232 Marijan Bošnjak 150,00 za troškove liječenja
  233 Marijan Geljić 100,00 za troškove liječenja
  234 Marjan Marić 200,00 za troškove liječenja
  235 Marjanović Nevenka 50,00 za troškove liječenja
  236 Marko Lacić 200,00 za troškove liječenja
  237 Marko Rođaković 150,00 za troškove liječenja
  238 Marković Janja 50,00 za troškove liječenja
  239 Medic Milena 200,00 Za troškove liječenja
  240 Mehić Enisa 100,00 Za troškove liječenja
  241 Mehić Fariz 100,00 za troškove liječenja
  242 Mehmed Bešić 250,00 za troškove liječenja
  243 Mehmed Šakanović 200,00 Za egzistencijalne troškove
  244 Mehmedalija Sejdinović 100,00 Za troškove liječenja
  245 Mehmedović Emina 100,00 Za troškove liječenja
  246 Memišević Suvada 150,00 Za troškove liječenja maloljetnog djeteta
  247 Mešić Sabina 100,00 za troškove liječenja
  248 Mićić Dimitrija 50,00 za troškove liječenja
  249 Mićić Mara 50,00 za troškove liječenja
  250 Mićić Mićo 50,00 za troškove liječenja
  251 Mihajlović Miladin 50,00 za troškove liječenja
  252 Mihmić Ševket 8.000,00 Grant upravniku zgrade etažnih vlasnika za uređenje fasade na stambenoj zgradi u ulici Semberska br 121 (79) u naselju Stolin
  253 Mijatović Milan 50,00 za troškove liječenja
  254 Mijo Androšević 100,00 za troškove liječenja
  255 Mijo Frančešević 200,00 za troškove liječenja
  256 Milošević Goran 50,00 za troškove liječenja
  257 Milošević Mitar 50,00 za troškove liječenja
  258 Miljan Vasić 80,00 za troškove liječenja
  259 Mina Kočić 150,00 Za troškove liječenja
  260 Mirić Mara za djecu Mirić Anđelku i Mirić Branka 100,00 za troškove liječenja
  261 Mirić Miroslav 50,00 za troškove liječenja
  262 Mirkovic Ranka 200,00 Za troškove liječenja
  263 Miroslav Marković 50,00 za troškove liječenja
  264 Mitrović Pero 80,00 za troškove liječenja
  265 Mitrović Radivoje 80,00 za troškove liječenja
  266 Mitrović Ruža 80,00 za troškove liječenja
  267 Mrkaljević Senada 100,00 Za troškove liječenja
  268 Mujić Mirsad 100,00 za troškove liječenja
  269 Mujić Mirsad 150,00 Za troškove liječenja
  270 Mujkanović Asim 300,00 Za troškove liječenja
  271 Mujkanović Kasim 100,00 Za troškove liječenja
  272 Mujkić Fadil 100,00 Za troškove liječenja
  273 Mujkić Muriz 100,00 za troškove liječenja
  274 Mujkić Rašida 100,00 Za troškove liječenja
  275 Mujkić Vedad 150,00 Za egzistencijalne troškove
  276 Mulamuratović Advija (Šišić) 100,00 za troškove liječenja
  277 Mulamuratović Fadila 100,00 za troškove liječenja
  278 Mulamuratović Sabira 100,00 za troškove liječenja
  279 Muratović Fatima 100,00 za troškove liječenja
  280 Musić Muhamed 100,00 za troškove liječenja
  281 Musić Muhamed 150,00 Za troškove liječenja
  282 Musić Ramiza 100,00 za troškove liječenja
  283 Mustafa Tabaković 150,00 Za troškove liječenja
  284 Mustafić Omer 150,00 Za egzistencijalne troškove
  285 Nedeljković Stoja 80,00 za troškove liječenja
  286 Nefka Koroljević 100,00 za troškove liječenja
  287 Nermin Bećirević 150,00 Za troškove liječenja
  288 Nikola Dugonjić 200,00 za troškove liječenja
  289 Nikolić Aco 150,00 za troškove liječenja
  290 Nikolić Anđelka 50,00 za troškove liječenja
  291 Nikolić Cvija 50,00 za troškove liječenja
  292 Nikolić Đurđija 50,00 za troškove liječenja
  293 Nikolić Jasminka za Nikolić Dalibora 50,00 za troškove liječenja
  294 Nikolić Milorad 80,00 za troškove liječenja
  295 Nikolić Rajko 50,00 za troškove liječenja
  296 Nikolić Rajo 50,00 za troškove liječenja
  297 Nikolić Srpko 50,00 za troškove liječenja
  298 Nikolić Stojan 50,00 za troškove liječenja
  299 Nogić Nada 50,00 za troškove liječenja
  300 Novak Dajana 50,00 za troškove liječenja
  301 Novak Novica 50,00 za troškove liječenja
  302 Novaković Mila 100,00 za troškove liječenja
  303 Obrenović Sara 50,00 za troškove liječenja
  304 Omerović Šehra 100,00 Za troškove liječenja
  305 Omić Fahrudin 100,00 za troškove liječenja
  306 Omić Suada 100,00 za troškove liječenja
  307 Osojkić Ševalija 200,00 za troškove liječenja
  308 Panić Dragomir 100,00 za troškove liječenja
  309 Panić Živka 100,00 za troškove liječenja
  310 Paprić Ljiljana 50,00 za troškove liječenja
  311 Paša Ibrić 100,00 za troškove liječenja
  312 Pašalić Stana 100,00 Za troškove liječenja
  313 Pavo Jurković 200,00 za troškove liječenja
  314 Pekić Enver 100,00 za troškove liječenja
  315 Perić Stoja 50,00 za troškove liječenja
  316 Perišić Petra 50,00 za troškove liječenja
  317 Perkanović Nadežda 50,00 za troškove liječenja
  318 Pero Lukić 100,00 za troškove liječenja
  319 Petar Lacić 100,00 za troškove liječenja
  320 Petrović Petra 50,00 za troškove liječenja
  321 Petrović Slobodan 50,00 za troškove liječenja
  322 Petrović Vukosava 50,00 za troškove liječenja
  323 Pezerović Zemira 100,00 za troškove liječenja
  324 Pitić Senada 200,00 za troškove liječenja
  325 Plečić Ajiša 150,00 Za egzistencijalne  troškove i troškove liječenja
  326 Pobrić Sadil 200,00 za troškove liječenja
  327 Ponjević Mirjana 80,00 za troškove liječenja
  328 Potrić Admir 50,00 za troškove liječenja
  329 Potrić Ajiša 50,00 za troškove liječenja
  330 Potrić Ramo 100,00 za troškove liječenja
  331 Potrić Semir 50,00 za troškove liječenja
  332 Pozderović Devleta 100,00 za troškove liječenja
  333 Pozderović Emina 100,00 Za troškove liječenja maloljetnog djeteta
  334 Pozderović Mujo 100,00 za troškove liječenja
  335 Pozderović Nedim 100,00 za troškove liječenja
  336 Preljević Admir 100,00 za troškove liječenja
  337 Preljević Admir 150,00 Za troškove liječenja
  338 Pupalović Fadil 150,00 Za troškove liječenja
  339 Radenica Abid 100,00 Za troškove liječenja maloljetnog sina
  340 Radovanović Stoja 100,00 Za troškove liječenja
  341 Radovanović Žikica 80,00 za troškove liječenja
  342 Radovanović Žikica 150,00 Za troškove liječenja
  343 Rama Fatima 100,00 za troškove liječenja
  344 Ramić Azra 50,00 za troškove liječenja
  345 Ramić Munevera 100,00 za troškove liječenja
  346 Ramiza Beganović 150,00 Za troškove liječenja
  347 Ramiza(Enes) Zukić 100,00 Za troškove liječenja supruga
  348 Ramzija Cifrić 150,00 Za egzistencijalne troškove
  349 Rendić Hašim 100,00 Za troškove liječenja
  350 Rešidović Asmir 150,00 Za egzistencijalne troškove i troškove liječenja
  351 Ribić Hakija 100,00 za troškove liječenja
  352 Ribić Suvada 100,00 za troškove liječenja
  353 Ristanić Vaso 50,00 za troškove liječenja
  354 Ristić Aleksandra 80,00 za troškove liječenja
  355 Ristić Milan 50,00 za troškove liječenja
  356 Ristić Slavko 80,00 za troškove liječenja
  357 Rizvanović Admir 100,00 za troškove liječenja
  358 Rizvanović Admir 200,00 Za troškove liječenja
  359 Rokvić Dušan 50,00 za troškove liječenja
  360 Rosnić Anica 200,00 Za troškove liječenja
  361 Rosnić Dušanka za dijete Rosnić Marijanu 100,00 za troškove liječenja
  362 Rosnić Dušanka za supruga Rosnić Dražena 80,00 za troškove liječenja
  363 Sakić Senad 100,00 za troškove liječenja
  364 Samija Cifrić 200,00 Za troškove liječenja
  365 Samra Tanjić 300,00 Za troškove liječenja maloljetnog sina
  366 Sarafina Jurić 100,00 za troškove liječenja
  367 Savud Trašić 200,00 Za troškove liječenja
  368 Sena Kosić 100,00 Za troškove liječenja
  369 Senad Numanović 150,00 Za egzistencijalne troškove
  370 Simić Draginja 50,00 za troškove liječenja
  371 Simić Miodrag 50,00 za troškove liječenja
  372 Slavko Ivanović 100,00 za troškove liječenja
  373 Smajlović Milena 50,00 za troškove liječenja
  374 Softić Emir 100,00 za troškove liječenja
  375 Softić Rešid 100,00 za troškove liječenja
  376 Spremo Vesna 50,00 za troškove liječenja
  377 Stanković Dragica 50,00 za troškove liječenja
  378 Stanković Mićo 130,00 za troškove liječenja
  379 Stanković Milojka 50,00 za troškove liječenja
  380 Stanković Milojka 80,00 za troškove liječenja
  381 Stević Paja 50,00 za troškove liječenja
  382 Stević Ruža 150,00 Za troškove liječenja
  383 Stjepanović Petko 50,00 za troškove liječenja
  384 Suljo Ražanica 200,00 za troškove liječenja
  385 Suvada Pešić 100,00 za troškove liječenja
  386 Svitlica Jovo 50,00 za troškove liječenja
  387 Šabanović Fuad 100,00 za troškove liječenja
  388 Šabanović Selma 100,00 Za egzistencijalne troškove
  389 Šabanović Šefik 100,00 za troškove liječenja
  390 Šavija Bogdan 50,00 za troškove liječenja
  391 Šećerbegović Ibrahim 100,00 za troškove liječenja
  392 Šećič Sefer 100,00 za troškove liječenja
  393 Šećić Sefer 200,00 Za troškove liječenja
  394 Šehić Zijada 100,00 za troškove liječenja
  395 Šišić Ćamila 100,00 za troškove liječenja
  396 Šolaja Diana 50,00 za troškove liječenja
  397 Šuvira Cvijan 50,00 za troškove liječenja
  398 Tahirović Alen za sina Tahirović Adjana 100,00 za troškove liječenja
  399 Tegeltija Desanka 50,00 za troškove liječenja
  400 Tešić Gordana 50,00 za troškove liječenja
  401 Tešić Jelisavka 100,00 za troškove liječenja
  402 Tešić Vida 200,00 za troškove liječenja
  403 Toma Jokić 100,00 za troškove liječenja
  404 Toma Vidović 100,00 za troškove liječenja
  405 Tomić Bojana 50,00 za troškove liječenja
  406 Tomić Ilija 50,00 za troškove liječenja
  407 Tomić Marija 50,00 za troškove liječenja
  408 Tomić Marija 100,00 Za troškove liječenja
  409 Tomić Milenko 50,00 za troškove liječenja
  410 Tošić Đuka 80,00 za troškove liječenja
  411 Tošić Đurđina 80,00 za troškove liječenja
  412 Tošić Gordana 50,00 za troškove liječenja
  413 Tošić Sanja   80,00 za troškove liječenja
  414 Tošić Sanja za Tošić Andrijanu 100,00 za troškove liječenja
  415 Tošić Slaviša 80,00 za troškove liječenja
  416 Travar Mirko 80,00 za troškove liječenja
  417 Trifković Stoko 200,00 Za troškove liječenja
  418 Tučić Hikmeta 150,00 Za troškove liječenja
  419 Turbić Mustafa 100,00 za troškove liječenja
  420 Turbić Sulejman 200,00 za troškove liječenja
  421 Vasić Bogdanka 80,00 za troškove liječenja
  422 Vasić Đorđe 80,00 za troškove liječenja
  423 Vasić Gligor 80,00 za troškove liječenja
  424 Vasić Gospava 80,00 za troškove liječenja
  425 Vasić Milan 80,00 za troškove liječenja
  426 Vasić Sanja 80,00 za troškove liječenja
  427 Vasić Savo 80,00 za troškove liječenja
  428 Vasić Stoja 80,00 za troškove liječenja
  429 Vidilinić Mevla 100,00 za troškove liječenja
  430 Vidović Dušan 80,00 za troškove liječenja
  431 Vidović Jovanka 80,00 za troškove liječenja
  432 Vračević Dejan 100,00 za troškove liječenja
  433 Vujanović Jelisaveta 80,00 za troškove liječenja
  434 Vuković Đorđe 80,00 za troškove liječenja
  435 Vuković Gordana 80,00 za troškove liječenja
  436 Vuković Pelka 100,00 Za troškove liječenja
  437 Vuković Radojka 50,00 za troškove liječenja
  438 Vuković Slobodanka 80,00 za troškove liječenja
  439 Zarić Petra 50,00 za troškove liječenja
  440 Zarić Slobodan 80,00 za troškove liječenja
  441 Zarić Stanislav 100,00 za troškove liječenja
  442 Zekanović Miholjka 50,00 za troškove liječenja
  443 Zelenjaković Hajrija 100,00 za troškove liječenja
  444 Zijad Karalić 150,00 Za troškove liječenja
  445 Zlatić Ibrahim 100,00 za troškove liječenja
  446 Zoran Kraljević 50,00 za troškove liječenja
  447 Željko Petrović 100,00 za troškove liječenja
  448 Žilić Azra 100,00 za troškove liječenja
  449 Živković Perica 50,00 za troškove liječenja
  450 Živković Stanislav 50,00 za troškove liječenja

  STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE