BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  Sastav

  Vijeće nacionalnih manjina Brčko distrikta BiH čine pripadnici nacionalnih manjina koje su zastupljene u Distriktu.

  Mandat članova Vijeća traje četiri godine od dana imenovanja s pravom obnavljanja mandata samo jednom.

  Vijeće ima predsjedatelja i dva (2) zamjenika predsjedatelja i tajnika.

  Članovi Vijeća su:

  1. Asmir Husić (romska nacionalna manjina), predsjedatelj 

  2. Lidija Ljubojević (crnogorska nacionalna manjina), zamjenica predsjedatelja

  3. Irmela Turbić (turska nacionalna manjina), zamjenica predsjedatelja

  4. Kristijan Jenei (mađarska nacionalna manjina), tajnik

  5. Slobodan Čikarić (ruska nacionalna manjina), član

  6. Dario Lukić (rusinska nacionalna manjina), član

  7. Nataša Grujić (makedonska nacionalna manjina), član

  8. Safeta Čandić (albanska nacionalna manjina), članica.

  Predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja mijenjaju se na dužnosti nakon osam (8) mjeseci tijekom jednog mandata.

  Rad Vijeća definiran je Poslovnikom o radu koji možete pogledati OVDJE.

  Kontakt Vijeća: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

   

  RADNA TIJELA VIJEĆA

  Vijeće ima sljedeća stalna radna tijela:

  1. Povjerenstvo za izradu i ostvarivanje programa rada Vijeća
  2. Povjerenstvo za zakonodavna pitanja razvitka i zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina i
  3. Povjerenstvo za očuvanje i razvitak kulturnog, obrazovnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina.