ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Opširnije...

NACRT ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU USVOJEN U PRVOM ČITANJU

mala 11.RS 1Skupština Brčko distrikta BiH je na 11. redovnoj sjednici, u prvom čitanju, usvojila Nacrt zakona o igrama na sreću, koji će, prije konačnog usvajanja, biti predmet javne rasprave 25. augusta.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da je riječ o novom zakonu koji bi, prije svega, trebalo da obezbijedi veće prihode u jednoj vrlo osjetljivoj oblasti, te da će se ti prihodi ostvariti po osnovu priređivanja igara na sreću i namjenski će biti usmjereni na socijalne kategorije.

Opširnije...

USVOJEN REBALANS BUDŽETA U IZNOSU VEĆEM OD PETNAEST MILIONA KM

mala Rebalans 3Skupština Brčko distrikta održala je danas treće vanredno zasjedanje na kojem je, na prijedlog Vlade, usvojila prvi rebalans ovogodišnjeg budžeta u iznosu od  15.635.143, 28 KM, nakon čega ukupan budžet  Distrikta iznosi 253.863.104,28 KM.  

Opširnije...

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O JAVNOJ IMOVINI

mala Javna raspravaNakon što je Nacrt zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH usvojen u prvom čitanju na 10. redovnoj sjednici, o Nacrtu je održana javna rasprava.

Predsjedavajući Zakonodavne komisije Skupštine Brčko distrikta BiH Ljubiša Lukić rekao je da je cilj zakona da pojednostavi procedure neophodne za realizaciju poslovnih inicijativa, te da su potrebu za tim ukazale poslovne inicijative koje je Distrikt imao u posljednje vrijeme, prije svega, Studen grupe.

Opširnije...

3. VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati prije početka 11. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH zakazane za 1. jul 2021. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA  ODLUKE O IZMJENAMA BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac gradonačelnik
  2. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU – po hitnom postupku

 Radni materijal u elektronskom obliku preuzmite OVDJE!

11. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 1. jula 2021. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice. 

Opširnije...